Avsvavling (DeSOx)

Professionell separation av miljöskadliga svaveloxider

Rökgasavsvavling i industrianläggningar, kraftverk eller avfallsförbränningsanläggningar är beroende av dysor, som garanterar exakt drift under lång tid och klarar aggressiva miljöförhållanden. Med sina dysor kan Lechler erbjuda professionella och applikationsorienterade lösningar för sprayskrubber eller sprayabsorberare samt andra processer inom rökgasavsvavling (FGD).

Avsvavling (DeSOx)

Avsvavlings applikationer

Våt avsvavling

Våt avsvavling

Separation av svaveloxider (SOx) och andra syrakomponenter (HCl, HF) med injektion av en kalksuspension (kalksten eller kalkvatten) in i absorbern.

Våt avsvavling
Halvtorr avsvavling

Halvtorr avsvavling

Injektion av kalkslurry i sprayabsorbern för att rengöra gaserna huvudsakligen från SOx men även andra syrakomponenter som HCl och HF.

Halvtorr avsvavling
Torr avsvavling

Torr avsvavling

Kylning och befuktning av rökgasen för att stödja SOx- och HCI-separering i den cirkulerande torra skrubbern (CDS).

Torr avsvavling

Förslag på produkter

Dysor, dyslansar och system för avsvavling

Dysor, dyslansar och system för avsvavling

För precision i krävande miljöförhållanden

Lechler dysor, dyslansar och system, som tål flera olika omgivningar, speciellt utvecklade för olika rökavsvavlingsprocesser.

Läs mera Teknisk data (pdf, 14.82 MB)

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens inom energiproduktion kräver kostnadsminskningar och minimering av utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att processerna förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas därefter.Energiproduktion
Droppavskiljare

Droppavskiljare

Droppavskiljarsystem används för separering av vätskedroppar från strömmande gasformiga medier såsom luft eller processgaser, som ett väsentligt funktionellt element i processteknik och gasrengöringsapplikationer.Droppavskiljare