Produkter | Dysor | Sprayteknik

Rätt lösning för alla spray uppgifter.

Produkter | Dysor | Sprayteknik

Rätt lösning för alla spray uppgifter.

Dysteknologi för att lösa olika atomiserings uppgifter

Lechler stödjer sina kunder med ett brett sortiment med över 45 000 olika dysor, spraysystem och tillbehör. Förutom direkt tillgängliga precisionsdysor och lämpliga tillbehör, erbjuder Lechler också branschspecifika och kundspecifika lösningar för att möta era individuella behov.

triangle

Produkt sortiment

I vårt standardproduktsortiment hittar Ni ett stort antal dysor som kan appliceras i olika branscher och är användbara för olika applikationer. Lechlers standardproduktsortiment erbjuder rätt dysa för varje sprayuppgift - oavsett om det är pneumatiska atomiseringsdysor, hålkonsdysor, fullkonsdysor, flatstråledysor, punktstråle, tryckluftsdysor eller tankrengöringsdysor.

Produkt sortiment
triangle

Lechlers showrooms

Upplev dysor virtuellt – i Lechlers utställningslokaler gör vi dysteknik till en interaktiv upplevelse.

Showrooms