Spray dryers

Avfallshantering av rest- och avloppsvatten

Spraydrying är en metod för torkning av lösningar, suspensioner eller emulsioner. Med regleringen av avloppsvattenfria anläggningar är det nödvändigt att integrera spraydrying som en del av industriell rökgasrening. Spraydryerns huvudsakliga uppgift är att på ett kostnadseffektivt, pålitligt och platsbesparande sätt bortskaffa avloppsvatten. De resulterande vätskorna neutraliseras och sprayas sedan in i det heta gasflödet för att kyla ned det. Efter att vätskan har avdunstat kan de fasta och torra avdunstningsresterna separeras i filtret downstream.

Spraydrying

Vår lösning

För sprayning av suspensioner rekommenderar vi de clogging resistenta Laval dysorna med stora tvärsnitt. På grund av de mycket fina dropparna som produceras av dessa dysor kan avdunstningsavstånden hållas till ett minimum. Dysorna finns tillgängliga i en mängd olika material. Detta säkerställer att det optimala materialet väljs för varje medium när det gäller slitage och livslängd.

I kombination med vårt spraysystem erbjuder vi er den bästa lösningen för era processkrav. Vårt online rengöringssystem möjliggör mycket långa driftstider och en tillförlitlig och kostnadsoptimerad drift av spraysystemet på grund av cyklisk och automatiserad rengöring av dyslansarna.

Förslag på produkter

Düsenlanzen und Systeme für die Gaskühlung

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera den optimala droppstorleken och för att sprida den homogent in i gasflödet.

Läs mera Teknisk data (pdf, 1.51 MB)

Professionella rapporter

Sprühtrockner − Sprühabsorber
Sprühtrockner − SprühabsorberBuch "Energie aus Abfall, Band 11", TK Verlag Karl Thomé-KozmienskyArmin MöckLäs nu (pdf, 3 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er