Dysor och system för militär sjöfart

Säkerhet till sjöss är en grundförutsättning för frihandelsrutter. Detta inkluderar allt från exakt kartläggning och identifiering av navigeringskanaler till skydd mot brott, terrorism, piratkopiering och väpnade konflikter. Det finns ett stort globalt intresse för ett fungerande, öppet världshandelssystem, fria transportrutter och fri handel inom sjöfart.

Lechlers dysor används på marinfartyg i ett brett spektrum av applikationer och stöder därför trygghet och säkerhet på öppet hav. På däck används de för kamouflage, rengöring av däcksytor eller släckning av bränder med hjälp av skum. Inuti fartyget används dysor för skydd av kritiska områden eller för att stödja gaskylningen.

Applikation översikt för militär sjöfart

Applikation översikt för militär sjöfartEffektiv släckning med hjälp av roterande pop-up-skumsläckningsdysor. Spraydiametern är upp till 9 m och spray höjden upp till 5 m. I enlighet med CAP 437.Lechlers dysor kan användas för att skydda kritiska områden inuti skeppet. Dessa inkluderar maskin- och ammunitionsrummen.På grund av det ökande hotet från mycket känsliga sensorer måste värmeutsläppen från marinfartyg minskas avsevärt. Heta avgaser kan kamoufleras med Lechlers CamouJet system. Detta gör att motåtgärder kan aktiveras under den tid som krävs och med nödvändig effekt.CamouSpray blev utvecklad speciellt för att kyla skeppets väggar med avsikt att minimera värmestrålningen.För gaskylning införs en vätska som idealt avdunstar helt och absorberar gasens termiska energi. Det krävs mycket små droppar för att de ska avdunsta helt, dessa kan produceras med hålkons- eller pneumatiskadysor.CBRN åtgärder är avsedda att skydda besättningen mot effekterna av kärnvapen (N), biologiska (B) eller kemiska (C) föroreningar. Flatstråle- eller skeddysor är använda för att tvätta vertikala ytor.CBRN åtgärder är avsedda att skydda besättningen mot effekterna av kärnvapen (N), biologiska (B) eller kemiska (C) föroreningar. CBRN rester kan spolas från däcket med utskjutande avböjningsplattor serie 571. Dysan genererar en cirkulär vatten kraft med en diameter upp till 7 m.Enskilda föremål som står på däck som vapen, radarsystem etc. kan rengöras optimalt för att avlägsna CBRN-rester med hjälp av Lechlers dysor för objektskydd.

Applikationer

[Translate to Swedish:] Brandschutz in der Schiffbauindustrie

Brandskydd inom marin industri

[Translate to Swedish:] ABC-Maßnahmen in der Schiffbauindustrie

NBC åtgärder inom marin industri

[Translate to Swedish:] Gaskühlung/Gasbehandlung in der Schiffbauindustrie

Skrubber/gaskylning inom marin industri

[Translate to Swedish:] Reinigen in der Schiffbauindustrie

Rengöring inom marin industri

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse