Klinkerkylare

Efter kapacitetsökningar är kylning med enbart luft inte längre tillräcklig för att uppnå de korrekta driftsförhållanden för filtret downstream. Sprayning av vatten i klinkerkylaren motverkar detta. Kylningen av gasen orsakar också att gasvolymen minskar och skyddar anläggningskomponenter downstream från alltför höga gastemperaturer. Detta reducerar driftskostnaderna och undviker ytterligare investeringskostnader för ett större filter.

Klinkerkylare

Vår lösning

Injektionen sker vid den bakre delen av klinkerkylaren, genast efter gasutloppet. Beroende på utrymmet ovanför klinkerkylaren kan dysorna fästas både på toppen och på sidan. Normalt erbjuder vi spillback dysor för deras kontrollerbarhet.

Jämfört med konventionella vätskedysor, ger spillbackdysorna fina droppar över hela kontrollområdet.

Förutom direktinsprutning i klinkerkylaren är det också möjligt att injicera i kanalen efter klinkerkylaren. Detta kräver en tillräckligt lång och rak avdunstningssektion.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för gaskylning

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera den optimala droppstorleken och för att sprida den homogent in i gasflödet.

Learn more

Professionella rapporter

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er