Fluid Dynamics

Det intelligenta sättet att använda dysor

När man överväger flöden, turbulens och mycket komplexa sprayprocesser vet ingen möjligheterna bättre än vi. Precis som ingen känner till era krav bättre än ni. Tillsammans kan vi ta reda på hur ni använder all er potential.

CFD

Vi lovar inte perfektion - vi förväntar oss det.

I över hundra år har vi utvecklat och producerat dysor och dyssystem för många olika applikationer. Detta resulterade i en unik förståelse av spray- och atomiseringsprocesser i en mängd olika applikationer över ett stort antal tryck, temperaturer och atmosfärer. Vi arbetar ständigt för att förbättra precisionen och effektiviteten och öppna nya applikationsområden.

För enkla geometrier som en rak rörbit är flödestillståndet fortfarande relativt lätt att beräkna med papper, penna och räknare. Bara en liten kurva i röret gör att det inte är så lätt längre. Här krävs Computational Fluid Dynamics (CFD).

CFD

Vi har använt vår expertis från många decennier av dysutveckling för dessa simuleringar. Omvänt var CFD ursprungligen bara ett internt verktyg som hjälpte oss att utveckla en önskad dysa snabbare och mer nogrannt. Våra högpresterande kluster med en datorkraft på cirka 8500 GFlops gör att vi kan erbjuda vår kunskap som en tjänst idag. Vi simulerar dysapplikationer och processer individuellt för Er miljö och Era krav. Detta säkerställer att allt går optimalt i den verkliga världen. Kontakta oss gärna.

Flödessimulering som en tjänst

CFDSimulation Lavaldyse (vänster), Tvättorn för behandling av processgaser (höger)

Vi erbjuder

 • Beräkning av flödesfältet inklusive tryckförluster med ett eller flera flytande media i rör och rördelar.
 • Sprayspridning inklusive värme och massutbyte med de omgivande gaserna under nästan alla tänkbara miljöförhållanden.
 • Beräkning av dysans inre flöden och förutsägelse av spraymönstret, vätskefördelningen, sprayegenskaperna och droppstorlekarna nära dysan.

Vår expertis

 • Över ett sekel av erfarenhet och expertis inom sprayprocesser och dysutveckling.
 • Över ett decennium av erfarenhet av CFD-analys för spraygenerering, spridning och applicering.
 • Högpresterande dator för komplexa CAE-applikationer.
 • Professionella spraylaboratorier med specialiserad mätutrustning för praktiska tester och valideringar.

Fördelarna för er

 • Maximal effektivitet
  • då man använder dyra slitdelar
  • i den geometriska mätningen av hela sprayprocessen
 • Målmedveten optimering
  • av valet av dysor
  • av dysans arbetspunkt (med tanke på pumpar, kompressorer och fläktar)
  • av vätskefördelningen
  • av droppstorlekarna
  • av till- och utflöde av era processgaser till sprayprocessen.

Fluid Dynamics i bruk - kundspecifik processoptimering

CFD

Även med sprayprocesser som har gått smidigt i flera år finns det vanligtvis en stor potential för optimering. Med våra processimuleringar kan vi finjustera dessa utan att störa den pågående produktionen. På detta sätt kan olika inställningar testas och kontrollera deras inverkan på totalavkastningen. Här förlitar vi oss på ett tydligt definierat arbetsflöde:

 • Definiering av projektet
 • Lageranalys med CFD för att definiera den nuvarande situationen och identifiera potentialen för optimering
 • Optimering med CFD för virtuell granskning och utvärdering av enskilda åtgärder
 • Implementering

Era fördelar

 • Identifiering av optimeringspotentialer
 • Virtuell utvärdering av enskilda åtgärder
 • Riskfria virtuella prövningar
 • Tidsbesparande
 • Identifiering av potentiella besparingar
 • Tydlig amorteringsanalys

Använd vår tekniska erfarenhet till Er fördel. Vi hjälper gärna med processoptimering, med hjälp av vår expertis som vi förvärvat under flera decennier. Kontakta oss gärna. Vi definierar arbetspaketet tillsammans med er och lämnar ett konkret erbjudande.

Fluid dynamics process simuleringar

Processsimulering "Contact-free evaporation"

Contact-free evaporation

Helhetsoptimering av avdunstnings kylare

Fluid dynamics process simulering - Projekt: Contact-free evaporation
Processsimulering "Cleanly calculated"

Cleanly calculated

Tvättorn för behandling av processgaser

Fluid dynamics process simulering - Projekt: Cleanly calculated
Processsimulering "Really corrosive"

Really corrosive

Svavelsyrainjektion för rening och kylning av processgaser med svaveltrioxid

Fluid dynamics process simulering - Projekt: Really corrosive

Mera information

Broschyr CFD