Droppavskiljning inom pappersindustrin

För optimering av energieffektivitet

Energieffektivitet är en viktig konkurrensfaktor inom pappersindustrin. I synnerhet kan optimerad bearbetning och återanvändning av kemikalier uppnå betydande kostnadsminskningar.

Droppavskiljning inom pappersindustrin

Effektiva droppavskiljare spelar en avgörande roll vid återvinning av kemikalier från de använda råvarorna. Optimerade separeringselement gör det möjligt att uppnå utmärkt separeringsprestanda även under förhållanden med hög ångbelastning. Vi rådger er gärna.

Droppavskiljning i en förångare"Cake Piece"-avskiljare (vänster) och avskiljare för horisontellt flöde (höger) i en förångare.

Droppavskiljning i pappersindustrin i praktiken

Uppgift

  • Förångning av svart lut
  • Återvinning av kemikalier
  • Scrubbers

Fördelar

  • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
  • Separering av små droppar
  • Kompakt design även för höga gashastigheter
  • Låga tryckförluster

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se