Cyklonförvärmare

Ytterligare kylning genom sprayning i förvärmarens övre cyklon ger dig olika fördelar. Den stödjer kylningen i kanalen eller gaskyltornet och kompenserar temperaturtoppar.

Denna temperatur minskning reducerar också på gasflödet. Detta reducerar även den energi som krävs av fläkten nedströms, vilket också kan eliminera behovet av att byta ut den. Dessutom ökas cyklonens effektivitet genom att råmaterialet befuktas.

Cyklonförvärmare

Vår lösning

Direkt injektion in i topp cyklonen är ett effektivt sätt att eliminera temperatur toppar. Den höga dammbelastningen och den resulterande stora ytan underlättar avdunstning.

För att möjliggöra en kontrollerad vattenmängd använder vi oftast spillback-system.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för gaskylning

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera den optimala droppstorleken och för att sprida den homogent in i gasflödet.

Läs mera

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er