Miljöteknik

Med de utmaningar vi står inför med klimatförändringar och utsläppsskydd spelar miljöteknik en viktig roll i nästan alla industrier och produktionssektorer idag. De motsvarande lösningskraven är mångsidiga. Med över 140 års erfarenhet av sprayteknik och ett brett sortiment av dysor och dyssystem för miljöteknik är vi den perfekta partnern för gaskylning, rökgas avsvavling, rökgas denitrifikation och droppavskiljning.

Vår offert inkluderar enstaka dysor, kompletta system med processgaranti och droppavskiljare. Vi koncentrerar oss inte enbart på dysan utan tar hänsyn till deras position och inverkan på den totala processen. Vid behov använder vi vår datorsimulering med CFD (computational fluid dynamics), vilket möjliggör detaljerade flödesberäkningar som ger våra kunder värdefulla impulser för ytterligare optimering. Kontakta oss gärna.

Miljöteknik

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Applikationer

Denitrifiering (DeNOx)

Denitrifiering (DeNOx)

Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling (DeSOx)

Gaskylning

Gaskylning

Droppavskiljning

Droppavskiljare