Massa- och pappersindustri

Spraydysor för de högsta kraven

Massa- och pappersindustrin är nära sammankopplade. Processen för papperstillverkning är uppdelad i två steg: Det första steget består av att bearbeta virke till massa, vilket ytterligare bearbetas till papper i det andra steget. Lechler erbjuder atomiseringsteknik för många processer i hela produktionslinjen. Kontakta oss så kan vi hjälpa er att förbättra processerna.

Lechler dysapplikationer för massa- och pappersindustrin

Lechler dys applikationer för massa- och pappersindustrin<ul><li>Borttagning av barken (avbarkning) med högtrycksflatstråledysor</li><li>Avisning med fullkonsdysor</li><li>Sprayning av trädstockarna vid avlägsning av sten och smuts</li></ul>Friläggning av fibrer, avlägsnande av lignin och harts. Fullkons- och flatstråledysor används i trumfilter anpassade för denna process.Behandling av massan i blekningstorn, som kan vara upp till 25 m höga. Tankrengöringsdysor kan användas för invändig rengöring av tornen.Vätskor kan skumma under processen. Fullkons- och hålkonsdysor passar för dämpning av skum.Vid pappersframställning bearbetas massan på ett finmaskat trådnät eller plastnät för att bilda en pappersbana. Vätskemängden i massan reduceras kontinuerligt. Flatstrålerdysor används vid olika delar av processen för rengöring och befuktning.

Produktion av massa

Massan för papper produceras av strimlat avbarkat träd. Lignin i träet och andra icke-fibrösa delar avlägsnas nästan helt i kokningsprocessen. Ligninrester avlägsnas i efterföljande blekningsprocesser. Stora mängder processvatten och kemikalier krävs för de olika processerna. Kostnader kan reduceras genom att optimera dysorna till processen.

Dysapplikationer för produktion av massa:

 • Trädberedning
  • Hydromekanisk avbarkning
  • Separering av stenar och smuts
  • Slipsten och beredning av massan
  • Smörjning av sågbetten
    
 • Massans gång
  • Rengöring av valsar
  • Tvättning av massa
  • Tankrengöring
  • Torkningsanläggning för massan
    
 • Återvinning av papper
  • Rengöring av filterduk
  • Rengöring av trumfilter
  • Avskumning

Produktion av papper

Dysapplikationer för framställning av papper

Lechlers dysapplikationer för papperbrukMassasuspensionen späds ut till den erforderliga densiteten i detta område. Tankrengöringsdysor kan användas för invändig tvätt.Torkning och pressning av massan. Flatstrålerdysor används vid olika steg av processen för rengöring.Torkning av pappersbanan. I denna sektion används pneumatiska dysor för att återbefukta banan.Slutbehandling och lindning av pappersbandet. Olika dysor används i denna sektion beroende på typen av behandling.

Pappersmaskinens delar

Delarna på en modern pappersmaskin beror på vilken typ av papper, som tillverkas. För det mesta är produktionsprocesser eller anläggningar i drift, som är strukturerade på samma sätt. Den generella strukturen kan delas in i följande delar:

 • Headbox (wet-end)
 • Press sektionen
 • Torra ändan
 • Beläggning (paper finishing) och lindning

Kundanpassad spraylösning

Produktion av papper kräver att det används en betydande mängd vatten och kemikalier. Lechlers spraydysor kan hjälpa till att använda vätskorna på ett effektivare sätt. Därmed sparas resurser, vilket medför minskade kostnader med bibehållen eller höjd kvalitet.

Massa- och pappersindustrinSista delen av pappersframställningen där man rullar upp pappret.

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Applikationer

Rengöring av tankar och utrustning inom industrin

Rengöring av tankar och utrustning inom industrin

Beläggning

Beläggning

Rengöring

Rengöring

Droppavskiljning inom pappersindustrin

Droppavskiljning inom pappersindustrin