Lechlers kvalitetstestning

För att säkerställa de mest olika kraven på våra produkter planerar vi våra kvalitetstester för egenproduktion och inkommande varor.

Lechlers kvalitetstest
Programvara för kvalitetstest

Programvara för kvalitetstestning

Vi använder en kvalitetshanteringsprogramvara för flexibel testplanering och processövervakning.

De modernaste teknikerna

Vår kvalitetskontroll använder toppmoderna testtekniker, såsom CNC-mätmaskin, en programmerbar mätprojektor, en rundhetsmätmaskin, en hårdhetsprovningsanordning och materialtestanordningar baserade på spektroskopi och röntgenfluorescensspektroskopi ( XRF).

Enheter för kvalitetstestKvalitetstestutrustning hos Lechler: rundmätningsmaskin (vänster), programmerbar mätprojektor (mitten), hårdhetsmätare (höger).

Naturligtvis används alla testbänkar för Lechlers Mätteknik och mätutrustning för inkommande, mellanliggande och slutliga tester. Här bestäms och dokumenteras flödesvärde, sprayvinkel eller vätskefördelning.

Lechler Kontrollintyg

På begäran av en kund producerar vi testcertifikat, t.ex. enligt DIN EN 10204 - 3.1 om nödvändiga egenskaper, såsom dimensioner, material och sprayparametrar.

För detta ändamål finns ett team av kvalificerade och auktoriserade kvalitetstestare (acceptanschefer) tillgängliga som är oberoende av vår produktion.