SNCR processen

Selektiv icke-katalytisk reduktion

För den icke-katalytiska reaktionen, är reagensen (oftast vätskeformad ammoniak) sprayad in i ett med optimal temperatur på ca 950 - 1,050° C. Om temperaturen överskrider eller sjunker under de specificerade värden leder detta till ytterligare NOx-bildning eller en ökning av NH3 slip. Effektiviteten är reducerad i båda fallen. Förutom den optimala temperaturen är också parametrar som droppstorlek och hastighet av avgörande betydelse. Endast med lämplig dysa och rätt kontrollkoncept kan dropparna tränga tillräckligt djupt in i rökgasflödet för att säkerställa optimal fördelning av reduceringsmedlet i rökgasflödet.

Denitrifikation SNCR

Vår lösning

Med vår expertis hjälper vi Er att följa gränsvärden.

Lechlers dyslansar för DeNOx applikationer är utrustade med special dysor. Lansarna kan tillverkas med t.ex. skyddsrör, växlingsanordning och expansionskompensator. Dyslansarna är designade och tillverkade enligt processkraven och uppfyller specifikationerna för DeNOx applikationer.

Vårt sortiment av lösningar inkluderar DeNOx-system för olika angivna gränser.

Förutom SmartNOx systemet, har Lechler gått samman med STEAG för att kunna tillverka ett modulärt SNCR system som kan också utvidgas vid ett senare tillfälle för att uppfylla kraven. De olika konfigurationerna hjälper Er att inte bara följa de angivna reduktionsnivåerna och glidvärdena utan även sänka lösningsförbrukningen med 30% och mer. Beroende på reagensen kan detta leda till en betydligt snabbare ROI för injektionssystemet.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för denitrifikation

Dyslansar och system för denitrifiering

För att uppfylla gränsvärden

Lechler dyslansar och system för olika angivna gränser, som kan utökas modulärt för att uppfylla era specifika krav.

Läs mera Teknisk data (pdf, 4.10 MB)

Professionella rapporter

Högeffektiva SNCR-system
Högeffektiva SNCR-systemTidskrift Global CementDr. Ullrich SpeerLäs nu (pdf, 1 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Simulering med CFD

En process analys med stöd av CFD kan användas för att identifiera optimerings potentialerna. Ineffektiv drift, våta golv eller väggar och avlagringar hör till det förflutna.CFD simuleringar
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster