Kvalitet

Lechlers produkter används inom en mängd olika områden och applikationer. Kraven på produkterna är därför ofta mycket speciella för vissa applikationer. För oss representerar termen "kvalitet" graden av uppfyllelse av de individuella kundkraven för våra produkter.

Lechlers Kvalitetsledning och kvalitetsinspektion

Implementeringen av de höga mål som vi har satt upp inom kvalitetshanteringen sker inom alla arbetsområden som börjar med planering av nya produkter, fortsätter under utveckling, med produktion, genom hela leveranskedjan, kvalitetsövervakning och test, lager och frakt. Naturligtvis inkluderar Lechler också hela kundserviceavdelningen som en del av kvalitetshanteringen.

Vår väg till bästa kvalitet

Lechlers Kvalitetstest

Lechler kvalitetstest

Hur vi planerar och utför kvalitetstester för egen produktion.

Kvalitetstest
Lechler Dysmaterial

Material

Era krav bestämmer dysans material. Det finns mer än 100 material att välja mellan.

Material