Fordonsindustri

Maximal rörlighet för era processer.

Inom fordonstillverkning måste tiotusentals olika arbetssteg vara sammanbundna på ett enkelt sätt. Dysor och spraylösningar från Lechler hjälper att göra processer mera effektiva, reducerar den tid som behövs för varje arbetssteg och förbättrar kvaliteten på ytorna. Lechlers dysor ger den exakta kylningen eller smörjningen, som krävs vid CNC-bearbetning. Flatstråledysor förbereder ytorna för nästa steg i processen och ger det nödvändiga vätsketrycket med en realistisk vinkel under täthetstestet. Detta är bara en bråkdel av vårt sortiment. Kontakta oss. Vi visar gärna hur vår atomiseringsutrustning optimerar processer inom fordonsindustrin.

Automobilindustrie

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Applikationer inom fordonsindustrin

Dysor för fordonstvätta

Dysor för fordonstvättar

Förbehandling och målningssytem

Förbehandling och målningssytem