Torr avsvavling

Stödjande kylning och befuktning av rökgaserna

Ett finkornigt reaktionsmaterial (t.ex. hydrat plus tillsatser som aktivt kol) matas via en cirkulerande torrskrubber (CDS). Ytans finporerade struktur binder SOx men även andra sura komponenter såsom HCl och HF från rökgasen.

Dessutom injiceras vatten i reaktorn med fluidiserad bädd för att kyla rökgaserna till optimal reaktionstemperatur och för att fukta reaktionsmaterialet.

Torr avsvavling

Vår lösning

För injektion i den cirkulerande torra skrubbern används huvudsakligen spillback dyslansar. På grund av de lokala och processrelaterade förhållandena är de utrustade med ett skyddsrör alternativt med barriärluft. För att öka livslängden, kan man använda slitskydd t.ex. i form av ett halvskal.

Tillsammans med insprutningssystemet kan vi erbjuda den bästa lösningen för era processkrav.

Förslag på produkter

Rücklauf-Düsenlanzen

Spillback dyslansar

För atomisering utan tryckluft

Spillback dyslansar används ofta för att kyla rökgasen under den torra SO2 separationsprocessen i den cirkulerande fluidiserade bädden.

Läs mera Teknisk data (pdf, 1.73 MB)

Professionella rapporter

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens medför tryck på att minska kostnader och utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att man förstår de respektive processerna.Energiproduktion
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster