Downcomer kanal

Som ett alternativ för eller tilläg till kyltornet, kan gasen också kylas efter förvärmningstornet i downcomer kanalen. Detta alternativ används ofta i nya anläggningar och vid anläggningar med långa raka kanaler. När det gäller befintliga anläggningar utförs injektion i downcomer-kanalen för att optimera processen (t.ex. för att öka produktionen eller använda alternativa bränslen). På detta sätt kan temperaturtoppar kompenseras och vid behov stödja efterföljande kylning i kyltornet. På grund av den därmed sammanhängande minskningen av flödeshastigheten finns det potential för energibesparingar vid fläkten downstream.

Downcomer kanalen

Vår lösning

När det gäller downcomer kanalen måste liknande faktorer beaktas som för gaskyltornet. På grund av de resulterande mindre tvärsnitten och högre hastigheten, minskas avdunstningstiden jämfört med gaskyltornet. Den krävda utloppstemperaturen och det tillgängliga avdunstningsavståndet bestämmer mängden vatten som krävs och droppstorleken som är nödvändig för fullständig avdustning.

Komplett avdunstning krävs för att förhindra uppbyggnad av material och för att säkerställa fläktens hållbarhet nedströms. Det krävs finare droppar, på grund av den högre gashastigheten och den minskade avdunstningstiden. Därför används pneumatiska dysor nästan alltid. För att kunna ge er den rätta lösningen konfigurerar vi systemet enligt ert processdata och kanaldimensioner.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för gaskylning

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera den optimala droppstorleken och för att sprida den homogent in i gasflödet.

Läs mera

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er