Exempel på applikationer inom annan kemisk industri

Oavsett om det är fråga om extremt höga temperaturer, högt tryck eller frätande ämnen måste alla dysaspekter vara noggrant definierade för maximal precision. Efter designfasen granskas dysan noggrant i vårt lab. På så sätt kan vi försäkra att spraymönstret matchar perfekt era processers behov.

Baskemikalier

Applikationer

– Sprayning av värmeväxlare

– Desuperheating

– Sprayning för quick quenching

– Kylning av plastfiber

– Granulering

– Framställning av pellets

– Fraktionering

– Droppavskiljare

Special kemikalier

Applikationer

– Tankrengöring

– Sprayning för värmeväxlare

– Tillverkning av kolprodukter

– Spray drying

– Sprayning för quick quenching

– Granulering

– Brandskydd

– Framställning av pellets

– Svavelsyraregenerering

– Bränsleoljespray

– Fraktionering

– Droppavskiljare

Kontroll av luftföroreningar

Applikationer

– SO2 reduction

– Circulating dry scrubber

– Wet FGD

– Spray dry absorbers

– Gas cooling upstream of baghouses and ESP's

– Wet scrubbers

– Nox reduction: SCR and SNCR

– Droppavskiljare

Lechler dysor och kundanpassade lösningar används inom många områden i den kemiska industrin

Exempel på applikationer inom den kemiska industrin och process industrin

Lechler dysor och skräddarsydda system

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se