Från jordbruk till cement

Lechler levererar precision till alla industrier.

Från jordbruk till cement

Lechler levererar precision till alla industrier.

Våra experter utvecklar mycket mera än bara innovativa precisionsdysor. Oftare och oftare utvecklar de även komplexa lösningar för individuella krav.

Varje bransch har sina egna krav. Och många kunder har special krav. Därför levererar Lechler både hög kvalitets dysor och komplexa dyssystem för special krav. Vi har samlat denna kunskap under mer än 140 år och delat den in i skilda branscher för ditt ändamål. Hittar du inte det du söker efter? Vi diskuterar gärna om saken.

triangle

Aluminiumindustri

Aluminiumprodukter förutsetter de högsta kraven vad som gäller ytkvalitet. Förusättningarna för detta uppnås i valsverket - speciellt med det selektiva kylsystemet från Lechler.

Aluminiumindustri
triangle

Fordonsindustri

Lechler erbjuder alltid den rätta dysan för fordonsapplikationer, dessa inkluderar spånlös bearbetning, ytbehandling, kvalitetskontroll, konservering, rengöring och torkning.

Fordonsindustri
triangle

Kemisk industri och Processteknik

Oavsett om det är produktion av baskemikalier och specialkemikalier eller petrokemiska processer - har Lechler dysor visat sig vara effektiva inom den kemiska industrin. Och detta ända sen vi haft att göra med dysteknologi.

Kemisk industri och Processteknik
triangle

Elektronikindustri

Elektronikindustrin fortsätter att växa globalt. Också på grund av den stigande efterfrågan på nya lösningar angående energi effektivitet, elektromobilitet och processer för digital kontroll. Elektroniska komponenter måste bli lättare, mindre och noggrannare.

Elektronik industri
triangle

Industriell rengöringsteknik

Moderna tillverkningsprocesser har ofta mycket höga krav på renhet. Lechlers dysor har också bevisat sin höga tillförlitlighet och prestanda vilket tillåter en ökning i mängden artiklar som kan rengöras, kortare process tider och en betydligt högre effektivitet i industriella diskmaskiner.

Industriell reningsteknik
triangle

Energiproduktion

Högsta tillförlitligheten, allt strängare utsläppskrav, ökad konkurrenspress från förnybara energier - operatörer av kärnkraftverk och fossil kraftverk står inför många olika utmaningar. En högprestanda gasbehandling tillåter betydliga kostnadsminskningar och ökningar i effektiviteten.

Energiproduktion
triangle

Avfallsförbränning

Fler och fler länder förbjuder dumpning av avfall på deponier. Förbränning håller på att bli den enda proceduren för restavfallshantering. Att undvika skadliga utsläpp och rättsliga krav utgör enorma utmaningar för anläggningsoperatörer.

Avfalls förbränning
triangle

Livsmedels- och bryggeri-industrin

Lechler förser varje uppgift inom livsmedels- och bryggeri-industrin med den rätta dysan, uppgifterna inkluderar: rengöring, befuktning, kylning, pastörisering, desinfiering och bandsmörjning. Om inte, är vi den ideala partnern för att utveckla en skräddarsydd lösning för er.

Livsmedels- och bryggeri-industri
triangle

Ytbehandling

Ytans utformning avgör väsentligt produkternas kvalitet eller funktion. Lechlers omfattande dysurval och breda kunskap, ger stöd för företag inom alla ytrelevanta processer, såsom rengöring, sköljning, torkning, glödskalsbrytning, betning, etsning och applisering.

Ytbehandling
triangle

Läkemedels- och kosmetikindustrin

Ökande marknader, nya formuleringar och diversifiering av produkter formar läkemedels- och kosmetikindustrin. Med vår bransckunskap och breda urval av produkter och lösningar, kan vi erbjuda alla nödvändiga ingredienser.

Läkemedels- och kosmetikindustri
triangle

Marin industri

Oavsett om det är öppet hav eller i hamnen, garanterar Lechler dysorna renhet och en tillförlitlig drift av stora fartyg. Såsom rengöring av däck, brandskydd, avsvavling av rökgas och tankrengöring. Deras precision och tillförlitlighet är bara halva sanningen. Lika viktigt är att Lechler är er expert inom marin processteknik.

Marin industri
triangle

Snötillverkning

Vintersporter behöver snö. Lechler dysor levererar det, för att de är en viktig del av snökanoner och snölansar. Dessutom förbättrar snötillverkning kvaliteten på backarna, ökar planerbarheten för operatören och naturligtvis kul för vintersportentusiaster.

Snötillverkning
triangle

Stålindustrin

När det är fråga om den globaliserade stålproduktionen är de viktigaste konkurrensparametrarna utsläpps minskning, kvalitet och kostnadsminskningar. Lechlers dysor är ett viktigt bidrag till att göra hela produktionen av stål effektivare, såsom stränggjutning, varm och kallvalsning och bandbearbetning, och på samma gång hållbart minska på CO2 utsläpp.

Stålindustri
triangle

Miljöteknik

Kunskap och hållbarhet är avgörande för ett effektivt miljöskydd. Vi tänker i processer och analyserar exakt vilken dysa som är mest effektivt vid vilken tidpunkt. Vi erbjuder teknologier som möter även de strängaste kraven på avsvavling av rökgaser, dentrifiering av rökgaser, gaskylning och droppavskiljning.

Miljöteknik
triangle

Massa och pappersindustrin

Användning av vatten och kemikalier oumbärligt inom massa och papperstillverkning. Lechlers dysor stöder en effektiv, kvalitets- och kostnadsorienterad såväl som en resursbesparande användning av vätskor.

Massa- och pappersindustri
triangle

Cementindustrin

Lechler levererar all gasbehandlingskunskap för de strikta utsläppskraven i den energiintensiva cementindustrin.Precisionen, variationen och tillförlitligheten hos Lechler-munstyckena är dock bara hälften av framgången. Lika viktigt är det att Lechler är en expert på processanalys coh utveckling av nyckelfärdiga lösningar.

Cement industri