Kemisk industri och Processteknik

Förståelse av processerna är en viktig förutsättning för oss.

Den som vill vara konkurrenskraftig måste ständigt utveckla sina produktionsprocesser. De minsta detaljerna erbjuder en enorm optimeringspotential för automatiserade processer. Processerna i den kemiska industrin är extremt komplexa och beroende av varandra. Därför erbjuder vi dysor, lansar och system samt droppavskiljare till den kemiska industrin. Dessutom erbjuder vi en detaljerad konsultation för processoptimering med hjälp av en realistisk simulering av atomiseringsprocesserna - kontakta oss.

Chemical Industry

Lechler dysor och kund anpassade lösningar

Öl, Gas und petrochemische Industrie

För olja, gas och petrokemiska industrin

Oavsett om det är fråga om precision eller bred täckning ger Lechler perfekta spraylösningar för Er process.

Exempel på applikationer inom olje, gas och petrokemiska industrin
Weitere chemische Industrien

Annan kemisk industri

Oavsett om det är fråga om extremt höga temperaturer, högt tryck eller frätande ämnen måste alla dysaspekter vara noggrant definierade för maximal precision. Våra dysspraymönster kommer då matcha era processkrav perfekt.

Exempel på applikationer inom den övriga kemiska industrin

State-of-the-art dys- och sprayteknik för alla processkrav

Mångfalden av olika produkter, som tillverkas och bearbetas av den kemiska industrin är enorm. Samma gäller också för de involverade processerna. De mesta av dem, används ofta och är väl förstådda. Andra är speciellt utvecklade och kräver extrema omgivnings förhållanden, ibland anpassad in på en enskild reaktor. Lechler förser er med dysor och sprayteknik som är state-of-the-art.

Kundanpassade lösningar för applikationer inom process industrin

Kundanpassade lösningar för applikationer inom process industrin

Speciella designlösningar krävs för förhållandena i stora industrimiljöer. Därför presenterar vi åt er ytterligare Lechlers skräddarsydda produkter och lösningar som vi gör enbart för att uppfylla de speciella behoven av den kemiska och petrokemiska industrin, t.ex. pumpar och skids, lansar, special dysor, kylnings- och behandlingssystem för gaser, droppavskiljare med mera. Vi hjälper er gärna i utvecklingen av den optimala atomiseringslösningen för er applikation.Kundspecifika system för processer
Precisionsdysor

Precisions dysor

För de flesta applikationer ger våra precisions dysor utmärkta resultat. Dessa delar har inte bara designats noggrant utan har också stått tidens tand. Tack vare storvolymsproduktion är de lätt tillgängliga till ett rimligt pris för olika applikationer i kemikalierelaterade applikationer.Precisionsdysor för den kemiska industrin och process industrin
Lechler dysor och kundanpassade lösningar används inom många områden i den kemiska industrin

Exempel på applikationer inom den kemiska industrin och process industrin

Lechler dysor och skräddarsydda system

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se