Beläggning

Denna process innefattar applicering av ett fast vidhäftande skikt av formlöst material.

  • Tabletbeläggning
  • Beläggning av livsmedel (chips, flingor, frukt, chokolad...)
  • Fluidized bed beläggning
  • Fluid bed granulering
  • Beläggnig av flaskor - Anti-scuffing
  • Applicering av vax
Beläggning

Applikationer

Solceller och kretskortsindustri

Solceller och kretskortsindustri

Dysor används i flera känsliga tillverkningssteg. Vid tillverkningen av kretskort sker detta i en mängd olika ljuskänsliga, mekaniska och kemiska processer.

Tillverkning av kretskort
Produktbehandling

Produktbehandling

Produktbehandlingsfasen innefattar processteg som använder dysteknologi för mild produktrengöring, kraftfull rengöring av produktionsanläggningar, påsprutning av släppmedel eller beläggningar, spraytorkning och kylning. De viktigaste kvalitetskriterierna för att välja dysor är precision och effektivitet.

Produktbehandling

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se