Avdunstnings och klor-bypass kylare

Heta rökgaser kan skada tyg- och elektrofilter eller åtminstone förkorta deras livslängd. Resulterande kostnader och driftstopp kan förhindras genom en tillförlitlig och kontrollerad kylning av avgaserna i gaskyltornet och klorbypasskylaren. Samtidig minskning av avgasernas volym har en positiv effekt på investeringarna och driftskostnaderna för komponenter downstream. Dessutom förbättras separationseffektiviteten för elektriska filter och tygfilter.

Avdunstnings och klor-bypass kylare

Vår lösning

För säker kylning och korta avdunstningsavstånd krävs homogen och virvelfri gasfördelning över hela kanaltvärsnittet. Med hjälp av fixturer såsom perforerade plattor eller flödesriktare i gasinloppet kan gasfördelningen optimeras på ett riktat sätt. Vi stöder er gärna i utformningen av dessa fixturer med detaljerade CFD-simuleringar för att säkerställa en optimal helhetslösning.

Utloppstemperaturen och det nödvändiga avståndet för avdunstning av vattnet styrs via mängden vatten som injiceras och droppstorleken. Fullständig avdunstning är avgörande för att förhindra ansamling av material, fuktigt material i utsläppet och för att säkerställa driftsäkerhet och anläggningens tillgänglighet.

För att erhålla en optimal och omfattande design av kylaren och tillhörande spraysystem, måste därför ett stort antal interagerande variabler och olika driftsförhållanden beaktas. Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa er att beräkna mängden vatten och dimensionera avdunstningsavståndet.

För implementering erbjuder vi både twinfluid- eller spillback-system. Vi konfigurerar ert system i linje med processdata och kylarens storlek, vilket ger er en optimal lösning.

Förslag på produkter

Düsenlanzen und Systeme für die Gaskühlung

Dyslansar och system för gaskylning

Effektiv kylning och gasbehandling

Lechler dyslansar och system för att generera det optimala droppstorleksområdet och fördela det så jämnt som möjligt i gasflödet.

Läs mera

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Detta kan också vara intressant för er