Dyslösningar och system för civil sjöfart

Civil navigering inkluderar kommersiell sjöfart och turistsjöfart som används på inre farleder och hav, främst för kommersiell transport av gods och passagerare. Containerfartyg och kryssningsfartyg är de vanligaste typerna.

Oavsett om det gäller kommersiell sjöfart, resor på kryssningsfartyg eller militära applikationer - ger Lechlers spraylösningar en optimal lösning för Er applikation. Tack vare vår expertis och många års erfarenhet är Lechler mycket mer än bara en leverantör av dysor. Genom att samarbeta med er kan vi optimalt designa många av era applikationer och processer för maximal effektivitet - t.ex. för rengöring, säkerhet och kylning ombord.

Översikt på applikationer för kommersiell sjöfart

Applikationsöversikter för kommersiell sjöfartSmuts och saltavlagringar kan mjukgöras och tas bort med flatstråle-, sked- eller fullkonsdysor. Bredare sprayvinklar och låga flöden föredras här. Lechler kan möta dessa krav med sitt breda dyssortiment. Vi rekommenderar dysor från serierna 632, 652, 686, 684, 490 och 422. Monteringen underlättas av ett brett utbud av tillbehör.Avgaserna avsvavlas med hjälp av fullkonsdysor, som vätska saltvatten eller färskt vatten. Dysor från serierna 403, 405 och 421 är bra för detta ändamål. Utsläppsvärdena från tratten reduceras med mycket effektiva droppavskiljare. Här används mest droppavskiljare för vertikalt flöde.Roterande tankrengöringsdysor kan användas i dessa applikationer. Drivna av vätskan, tvättar dessa dysor tank väggarna enligt en noggrant definierad bana med hjälp av flatstrålar eller växelstyrda punktstrålar. Spraybollar kan också användas för små tankar.Lechlers droppavskiljare kan användas i luftintagssystem för ett effektivt skydd mot havsvatten, regn eller dimma.Droppavskiljarsystem för att minska vätskemängden i förbrännnigsluften.Här används dysor för kylning och brandskydd av godstransporter eller containers i lastrum med slutna luckor. Vi rekommenderar fullkonsdysor med skyddkåpa serie 400/401.Lechlers flatstråledysor installerade på kanten av gångbryggorna kan hjälpa till att förhindra bränder att sprida sig och minimera skador på fartyget och lasten.Avgaserna avsvavlas med hjälp av fullkonsdysor, som vätska saltvatten eller färskt vatten. Dysor från serierna 403, 405 och 421 är bra för detta ändamål. Utsläppsvärdena från tratten reduceras med mycket effektiva droppavskiljare. Här används mest droppavskiljare för vertikalt flöde.Roterande tankrengöringsdysor kan användas i dessa applikationer. Drivna av vätskan, tvättar dessa dysor tank väggarna enligt en noggrant definierad bana med hjälp av flatstrålar eller växelstyrda punktstrålar. Spraybollar kan också användas för små tankar.Lechlers droppavskiljare kan användas i luftintagssystem för ett effektivt skydd mot havsvatten, regn eller dimma.Droppavskiljarsystem för att minska vätskemängden i förbrännnigsluften.För kylning av tankar och system, är det extremt viktigt att spraya hela objektet med vatten från alla sidor eller att förse objektet med en jämn vätskefilm. Det minsta tvärsnittet för dysan bör vara ≥ 6 mm (DIN 14495). Vi rekommenderar att använda tangentiella fullkonsdysor serie 422.
Applikationsöversikter för kommersiell sjöfartI denna applikation är den yttre ytan av livbåten skyddad mot värme och brand. Vattenfilmen är sprayad bakåt så att hela ytan av livbåten är helt blöt och kyld med vatten. Vi rekommenderar dysor från serierna 500.393, 686 och 490/491.Effektiv släckning med hjälp av roterande pop-up-skumsläckningsdysor. Spraydiametern är upp till 9 m och spray höjden upp till 5 m. I enlighet med CAP 437.Dessa dysor har utvecklats speciellt för bogserbåtar eller försörjningsfartyg, till exempel, och används för brandskydd på fartygets väggar under brand av oljebälten. Vattenfilmen rinner ned, väter hela väggen och skyddar mot hög värme.Effektiv släckning med hjälp av roterande pop-up-skumsläckningsdysor. Spraydiametern är upp till 9 m och spray höjden upp till 5 m. I enlighet med CAP 437.Lechlers droppavskiljare kan användas i luftintagssystem för ett effektivt skydd mot havsvatten, regn eller dimma.

Med en ständigt växande global handel kommer även sjöfarten att öka. 98 procent av den interkontinentala handeln och 62 procent av den interna europeiska handeln sker med kommersiell sjöfart. Ett brett utbud av applikationer för dysor inom kommersiell sjöfart gör dem till en oumbärlig del av denna gigantiska ekonomiska sektor.

 Dysor används i synnerhet för brandskydd, men också för olika rengöringsuppgifter såsom skrubbning av avgaser eller rengöring av tankar.

Applikationsöversikt för kryssningsfartyg och lustjakter

Applikationsöversikter för civil sjöfartAvgaserna avsvavlas med hjälp av fullkonsdysor, som vätska saltvatten eller färskt vatten. Dysor från serierna 403, 405 och 421 är bra för detta ändamål. Dropparna är optimalt avlägsnade från gasströmmen med droppavskiljare från Lechler för vertikalt flöde. 490 seriens fullkonsdysor kan användas för tvätt av droppavskiljarna.Avlagringar i avgasrör kan avlägsnas med hjälp av Lechlers flatstråledysor och seriens 573/583 roterande dysor.Smuts och saltavlagringar kan tas bort med flatstråle-, sked- eller fullkonsdysor. Bredare sprayvinklar och låga flöden är önslvärt i denna applikation. Vi rekommenderar dysor från serierna 632, 652, 686, 684, 490 och 422. Monteringen underlättas av ett brett utbud av tillbehör.Roterande tankrengöringsdysor kan användas i dessa applikationer. Drivna av vätskan, tvättar dessa dysor tank väggarna enligt en noggrant definierad bana med hjälp av flatstrålar eller växelstyrda punktstrålar. Spraybollar kan också användas för små tankar.Lechlers droppavskiljare kan användas i luftintagssystem för ett effektivt skydd mot havsvatten, regn eller dimma.Droppavskiljarsystem för att minska vätskemängden i förbrännnigsluften.Effektiv släckning med hjälp av roterande pop-up-skumsläckningsdysor. Spraydiametern är upp till 9 m och spray höjden upp till 5 m. I enlighet med CAP 437.Smuts och saltavlagringar kan tas bort med flatstråle-, sked- eller fullkonsdysor. Bredare sprayvinklar och låga flöden är önskvärt i denna applikation. Vi rekommenderar dysor från serierna 632, 652, 686, 684, 490 och 422. Monteringen underlättas av ett brett utbud av tillbehör. Vi levererar specialkonstruktioner med polerade ytor speciellt för lustjaktsbygge.Effektiv släckning med hjälp av roterande pop-up-skumsläckningsdysor. Spraydiametern är upp till 9 m och spray höjden upp till 5 m. I enlighet med CAP 437.Lechlers droppavskiljare kan användas i luftintagssystem för ett effektivt skydd mot havsvatten, regn eller dimma.Droppavskiljarsystem för att minska vätskemängden i förbrännnigsluften.Tvätt av ankarkedjor kräver dysor med sort flöde och med högsta möjliga energitäthet. Här används seriens 616/617 flatstråledysor coh seriens 490/491 fullkonsdysor.

Applikationer

[Translate to Swedish:] Brandschutz in der Schiffbauindustrie

Brandskydd inom marin industri

[Translate to Swedish:] ABC-Maßnahmen in der Schiffbauindustrie

NBC åtgärder inom marin industri

[Translate to Swedish:] Gaskühlung/Gasbehandlung in der Schiffbauindustrie

Skrubber/gaskylning inom marin industri

[Translate to Swedish:] Reinigen in der Schiffbauindustrie

Rengöring inom marin industri

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse