För bättre luft: Skrubber med Lechler-munstycken och droppavskiljare

Från och med den 1 januari 2020 kräver IMO:s (International Maritime Organization) förordning att alla fartyg på öppet hav ska använda marina bränslen med en svavelhalt på högst 0,5 % (för närvarande tillåten svavelhalt: 3,5 %). Syftet är att ytterligare minska utsläppen av luftföroreningar.

Denna åtgärd är nödvändig för att uppnå en mycket bättre miljöskyddsnivå, eftersom tung eldningsolja (HFO) vanligtvis används på öppet hav. Genom användningen av tung olja står de cirka 50 000 havsgående fartygen i den internationella handelsflottan för 13 procent av de globala utsläppen av svaveloxider (SOx) och 15 procent av kväveoxiderna (NOx). Den så kallade globala svavelgränsen, även kallad sulphur Cap, måste nu följas över hela världen från och med 2020.

Skrubber med munstycken och droppseparatorer minskar utsläppen.

Ett sätt att minska utsläppen är att installera ett avgasreningssystem (skrubber) vid byggandet av ett nytt fartyg eller vid eftermontering. Skrubberna är utrustade med droppavskiljare och munstycken. Enkelt uttryckt genomgår avgaserna en kemisk process (gasskrubbning) där en gasström kommer i kontakt med en vätskeström och föroreningarna tvättas bort så långt det är möjligt. För produkterna i skrubbern innebär denna process maximal materialbelastning, eftersom salt havsvatten används som medium. Med framgång: enligt tillverkarens specifikationer avskiljs svaveloxiderna till nästan 100 %. De renade avgaserna från skrubbern ger ungefär samma avgasvärden som lågsvavlig marin diesel, som dock har ett betydligt högre pris.

På den ännu relativt unga marknaden för avgasrening genom skrubber i marin miljö har Lechler den speciella positionen att droppavskiljare och motsvarande munstycken för gasrening kommer från en munstyckestillverkare och därmed från en enda källa. Lechler bidrar därmed i dag och i framtiden i hög grad till att IMO:s bestämmelser kan uppfyllas.

Exempel på tillämpningar

Anwendungen in der Handelsschifffahrt

Tillämpningar inom handelssjöfarten

Munstycken och droppavskiljare för våtskrubber

Avgaserna avsvavlas med hjälp av fullkoniska munstycken och med hjälp av salt- och sötvatten. Idealiskt är att använda munstycken från serierna 403, 405 och 421.

Högeffektiva droppavskiljare minskar utsläppsvärdena från skorstenen. Här används framför allt droppavskiljare för vertikalt inflöde.

Tillämpningar för kryssningsfartyg

Tillämpningar för kryssningsfartyg

Munstycken för avgasrening (skrubber) och för rengöring av droppavskiljare

Avgaserna avsvavlas med hjälp av fullkoniska munstycken och med hjälp av salt- och sötvatten. Idealiskt är att använda munstycken av serierna 403, 405 och 421.

Under absorptionsprocessen kan droppar föras med i gasströmmen. Dessa droppar avlägsnas optimalt från gasströmmen med hjälp av Lechlers vertikalt placerade droppseparatorer.
För rengöring av droppseparatorerna finns fullkonusmunstycken i 490-serien.

Munstycken för skrubber och droppseparatorer

Axialt fullkonusmunstycke för skrubber, serie 403

Axelflödesmunstycke med fullkonus för skrubber, serie 403

Mycket jämnt sprutmönster.

Tillämpningar:

 • Rengörings- och tvättprocesser i avgasreningssystem (minskning av SOx)
 • Kylning av gasformiga vätskor och fasta ämnen
 • Sprutning över förpackningar
Produkter i onlinebutiken Teknisk data (pdf, 1.78 MB)
Axialt fullkonusmunstycke för skrubber, serie 405

Axelflödesmunstycke med fullkonus för skrubber, serie 405

Särskilt jämn förstoftning med full kon.

Tillämpningar:

 • Rengörings- och tvättprocesser i avgasreningssystem (minskning av SOx)
 • Kylning av gasformiga vätskor och fasta ämnen
Produkter i onlinebutiken Teknisk data (pdf, 1.72 MB)
Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 419 "FreeFlow"

Fullkoniskt munstycke med axiellt flöde för skrubber, serie 419 "FreeFlow"

Särskilt okänslig för igensättning på grund av mycket stora fria tvärsnitt. Stabila sprutvinklar. Enhetlig förstoftning med full kotte.

Tillämpningar:

 • Rengörings- och tvättprocesser i avgasreningssystem (minskning av SOx)
 • Gas-tvätt
 • Sprutning över förpackningar
 • Dammbekämpning
 • Absorption
Produkter i onlinebutiken Tekniska data (pdf, 1.68 MB)
Axial-Vollkegeldüse für Scrubber, Baureihe 421

Axial-flow full cone nozzle for scrubbers, series 421

Uniform full cone atomization, high flow rates.

Applications:

 • Cleaning and washing processes in exhaust gas cleaning systems (SOx reduction)
 • Surface sprinkler system
 • Cooling and purification of gases
 • Water recooling
 • Column sprinkling and improvement of chemical reactions by surface enlargement
Produkter i onlinebutiken Technical data (pdf, 595.82 KB)
Tangential-Vollkegeldüse, Baureihen 422/423

Munstycke med tangentiellt flöde med full kon, serie 422/423

Tangentiellt anordnad vätsketillförsel. Utan virvelinsatser. Ej igensättning. Stabil sprutvinkel. Likformig förstoftning.

Tillämpningar:

 • Rengörings- och tvättprocesser, t.ex. tvättning av vindrutor, ABC-skydd, tvättning med droppavskiljare
 • Kontroll av skum
 • Kylning av gasformiga vätskor och fasta ämnen.
Produkter i onlinebutiken Teknisk data (pdf, 1.88 MB)
Lechler-droppavskiljare på fartyg

Lechler droppavskiljare på fartyg

Modulär, kompakt, kombinerbar och effektiv. De olika Lechler-droppavskiljarsystemen kan kombineras med varandra, beroende på individuella krav på effektivitet och utrymme.

Tillämpningar:

 • Rengöring av avgaser i våtskrubber
 • Skydd av system i efterföljande led
 • Minskning av driftskostnaderna
Se mera Teknisk data (pdf, 3.88 MB)

Kontakta

Lechler AB, SchwedenTelefon +46 18 16 70 30Fax +46 18 16 70 31info(at)lechler.se