Dysor och kundanpassade lösningar

används inom många områden i den kemiska industrin och processindustrin

Följande grafik visar exempel på applikationsmöjligheter för dysor och konstruerade lösningar inom kemi- och processindustrin. Exempel på produkter som är typiska för dessa applikationer listas nedan.

Dysor och lösningar för processer upstream

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinFör sprinklers och kylning av tankar och system, är det extremt viktigt att spraya hela objektet med vatten från alla sidor eller att förse objektet med en jämn vätskefilm. Det minsta tvärsnittet för dysan borde vara ≥ 6 mm (DIN 14495). Skeddysor och fullkonsdysor används ofta.Droppar kan bäras med i gasflödet. Lechlers droppavskiljare avlägsnar droppar från gasflödet för att förhindra dem att påverka mätinstrument längre fram i processen. Det går att få special fullkonsdysor för att rengöra droppavskiljarna.Om avgasen skall undergå absorption används Lechlers fullkons, hålkons eller klusterdysor. Här är det otroligt viktigt att skapa en så stor reaktionsyta som möjligt. Processens effektivitet kan förbättras mycket med rätt val av dysa och ett optimalt dysarrangemang.I gaskylning är en vätska tillsatt via dysor, där vätskan avdunstar helt under vissa omständigheter och därmed absorberar den termiska energin i gasen. Fullständig avdunstning kräver mycket små droppar, vilka kan åstadkommas med hjälp av hålkons- eller pneumatiskadysor.Centrifuger används för att separera material. Fullkons och flatstråledysor nvänds här för att spraya vatten och tvätta bort det separerade materialet.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Droppavskiljare

 • Tar bort de minsta dropparna (< 10 μm)
 • Litet tryckförlust
 • För höga flöden
   

Mera

Dyslansar och injektorer

 • Optimal sprayplacering
 • Kan anpassas individuellt
 • Flera alternativ


Mera

Fullkonsdysor - serie 490

 • Non-clogging design
 • Stabil sprayvinkel
 • Särskilt bra spraydistribution


Mera

Pneumatiska dysor

 • Mycket små droppar
 • Minsta flödena
 • Atomisering av viskösa vätskor


Mera

Dysor och lösningar för processer midstream

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinOptimal rengöring av behållare kräver målinriktad harmonisering med den anpassade applikationen. Lechler erbjuder ett brett sortiment för tankrengöring och rengöring av utrustning. Vi hjälper er att hitta rätt arrangemang.Tankrengöringsdysor med hög anslagsenergi kan användas i denna applikation. De växelstyrda punktstråledysorna rör sig enligt en definierad bana. Detta ger dem ett långt spann. I mindre behållare och system kan punktstrålarna avlägsna även hårdare smuts.De termodynamiska avdustningsprocesserna tillämpas normalt inom kylning och befuktning av luft. Detta kräver att mycket små droppar är sprayade direkt in i luft/gasflödet med hålkons- eller klusterdysor. Här är det särskilt viktigt att producera den lämpliga droppstorleken och en jämn fördelning över intagskanalen.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Lansar för tankar

 • Skräddarsydda lansar
 • Olika material
 • Olika typer av anslutning
   

Mera

Sprayramper

 • Skräddarsydda sprayramper
 • Olika material
 • Pneumatiska dysor möjliga

Tankrengöringsdysor - serie 5TA/5TB/5TM

 • Kraftfulla punktstrålar
 • För hård smuts
 • Robust och beprövad konstruktion


Mera

Fritt roterande tankrengöringsdysor - serie 569

 • Beprövade och efterfrågade
 • Effektiva flatsstrålar
 • ATEX-godkänd version


Mera

Klusterdysor - serie 502/503

 • Fullkonsliknande spridning
 • Små droppar

Mera

Dysor och lösningar för processer downstream

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinSpraydysor är ett väsentligt föremål som används vid destillation av flytande blandningar för att separera blandningen i dess komponenter eller fraktioner, baserat på flyktigheterna. För denna uppgift ger de tangentiella fullkonsdysorna de största tvärsnitten och en utmärkt spridning.I vissa destillationsprocesser kan skummning vara ett uppkommande problem. Fullkonsdysor används för skumkontroll för att de ger en enhetlig spraytäckning.Den inkommande gasen är accelererad till en hög hastighet vid halsen av skrubbern där den kommer i kontakt med tvättvätskan. Vätskan är atomiserad med hålkons- eller fullkonsdysor till små droppar, som fångar upp partiklarna med stor effektivitet.Dessa typer av värmeväxlare konverterar ångan från sitt gasformiga tillstånd till vätskeform med hjälp av fullkonsdysor. Dessa dysor ger en bra täckning för det stora området med den största pump effektiviteten.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Dyslansar och injektorer

 • Optimal sprayplacering
 • Kan anpassas individuellt
 • Flera alternativ
   

Mera

Pump och kontrollskids

 • Hög-kvalitets komponenter
 • Testad kvalitet
 • Skräddarsydda lösningar


Mera

Tangentiella fullkonsdysor - serie 422/423

 • Ingen insert
 • Non-clogging
 • Stabila sprayvinklar


Mera

Fullkonsdysor - serie 403/405

 • Höga flöden
 • Jämn spridning
 • Stora droppar


Mera

Dysor och lösningar för processer för tillverkning av baskemikalier

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinEn hålkonsdysa sprayar bränsle till brännaren för att producera den höga temperatur som krävs i reaktorn.Den tunga råoljan sprayas in i reaktorn och slutresultatet blir en torr kolprodukt. Fullkonsdysor med stora tvärsnitt passar bäst för denna applikation.Det är viktigt i många kemiska processer att snabbt sänka temperaturerna för att garantera produktkvaliteten. Hålkonsdysor används för quenching pga att de producerar mycket små droppar.Kylning av heta gaser med pneumatiska dysor för att öka ytan och avdustningenhastigheten. Dessutom kan processen styras med Lechlers pump och skidenhet VarioCool.En pug mill är en maskin där lera eller andra material är mixade till ett plastiskt tillstånd. Det kan också vara en maskin för finfördelning av malm. Fullkonsdysor används i dessa processer.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Dyslansar och injektorer

 • Optimal sprayplacering
 • Kan anpassas individuellt
 • Flera alternativ
   

Mera

Pump och skidenheter

 • Hög-kvalitets komponenter
 • Testad kvalitet
 • Skräddarsydda lösningar


Mera

Hålkonsdysor - serie 214/216/218

 • Små droppar
 • Låga flöden


Mera

Pneumatiska dysor - serie 170/180

 • Effektiv atomisering
 • Mycket fin atomisering
 • Stora tvärsnitt


Mera

Pneumatiska dysor – VarioJet

 • Intern blandning
 • Innovativ design
 • Mycket fint droppspektrum


Mera

Dysor och lösningar för processer för tillverkning av special kemikalier

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinEn electrostatic precipitator (ESP) är en filtreringsanordning som tar bort fina partiklar från en strömmande gas. Fullkonsdysor används för att tvätta bort de samlade partiklarna från uppsamlingsröret eller plattan.På bottnen av våt ESP:n, ovanför gasfördelningsplattorna, används hålkons- och fullkonsdysor för förtvätt, gaskylning, skrubbing och för avlägsnande av partiklar.På dessa injektorer används fullkonsdysor, vilka används för att tvätta bort saltbildande föroreningar från överliggande system på preflash- och atmösfärstorn, innan de reagerar och orsakar korrosion.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Droppavskiljare

 • Tar bort de minsta dropparna (< 10 μm)
 • Liten tryckförlust
 • För höga flöden
   

Mera

Dyslansar och injektorer

 • Optimal sprayplacering
 • Kan anpassas individuellt
 • Flera alternativ


Mera

Sprayramper

 • Skräddarsydda sprayramper
 • Olika material
 • Pneumatiska dysor möjliga

Fullkonsdysor - serie 490

 • Non-clogging design
 • Stabil sprayvinkel
 • Särskilt jämn fördelning


Mera

Hålskonsdysor - serie 214/216/218

 • Små droppar
 • Låga flöden


Mera

Dysor och lösningar för processer för kontroll av luftföroreningar

Lechler dysor och kundspecifika system inom den kemiska industrinNoggrann kylning och behandling av heta avgaser skapar stabila utloppsförhållanden för säker och effektiv drift av anläggningskomponenter nedströms. Lechler erbjuder ett brett utbud av lösningar för att kontrollera utloppsförhållandena för ett kyltorn.Selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR) är en industriell teknik för att reducera NOx. Pneumatiska dys- eller flatstråledyslansar sprayar mycket små droppar av urea eller vätskeformig ammoniak direkt in i ugnen.Att uppnå en hög separationseffektivitet med selektiv katalytisk reaktion (SCR) är endast möjligt med hjälp av katalysator. En sådan lösning kräver speciella försiktighetsåtgärder för att hålla effektiviteten hög och katalysator förlusterna låga. Reagensen tillsätts omedelbart före katalysatorn med hjälp av pneumatiska dyslansar.

Exempel på lösningar

Exempel på dyslösningar

Dyslansar och injektorer

 • Optimal sprayplacering
 • Kan anpassas individuellt
 • Flera alternativ
   

Mera

Pump och kontrollenheter

 • Hög-kvalitets komponenter
 • Testad kvalitet
 • Skräddarsydda lösningar


Mera

Spillback dysor

 • Fin hålkonisk atomisation
 • Konstant tryck
 • Ingen tryckluft


Mera

Pneumatiska dysor – Laval

 • Fin fullkonsatomisation
 • Droppstorlek och spektrum kan anpassas
 • För höga temperaturer


Mera

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se