VarioJet Dyslansar
VarioJet Dysa, Funktionsritning
VarioJet Dysa VJ II-3
VarioJet Dysa VJ II-5
VarioJet Dysa VJ II-6
VarioJet Dysa VJ II-8
VarioJet Dyslansar

VarioJet Dyslansar

Lechler VarioJe dysor atomiserar enligt principen av intern blandning. På denna pneumatiska dysa matas vattnet in axiellt via ett hål. Vätskan delas upp i en tunn vätskefilm. Denna tunna flytande film delas i droppar av atomiserings luften i blandningskammaren. Den resulterande tvåfasblandningen atomiseras sedan en andra gång vid utgång via flera hål anordnade på ett cirkulärt sätt.

Teknisk data (pdf, 405 KB)

Egenskaper

Stor sprayvinkel
Stor sprayvinkel60°, 90° för bra täckning av kanalens tvärsnitt
Stor turn-down ratio
Stor turn-down ratio16:1 till 40:1
Justering av droppspektrumet
Justering av droppspektrumetmed att ändra på luft/vätska förhållandet
Låg luftförbrukning
Låg luftförbrukning
Clog-proof
Clog-prooftack vare stora tvärsnitt utan interna delar
Typiska tryckområden
Typiska tryckområdenVätska 1-10 bar, g ; Atomiserings luft 1-6 bar, g

Tack vare dysans design uppnås en sprayprofil med stor utloppsvinkel. Detta kännetecknas av en jämn vätskefördelning samt ett fint droppspektrum med låg specifik luftförbrukning. De stora fria tvärsnitten i dysan minimerar risken för igensättning och gör underhållsarbete lättare.

Droppspektrumet påverkas avgörande av förhållandet luft / vätska och av trycknivån för dessa två flöden. Som en allmän regel: ju högre luft / vätska förhållandet och ju högre trycknivå för atomiserings luften och vätskan är, desto finare är droppspektrumet.

Användning

  • Gaskylning i kyltorn
  • Gaskylning i gaskanaler
  • Injektion av ammoniakvatten för DeNOx processer (SNCR/SCR)

Applikationer

Avdunstnings och klor-bypass kylare

Avdunstnings och klor-bypass kylare

Downcomer kanal

Downcomer kanal

SNCR processen

SNCR processen

SCR processen

SCR processen

Funktionen av VarioJet dyslansar

Dyslansarna säkerställer optimal sprayplacering och riktning i rökgaskanaler. Hänsynen till lokala förhållanden och processrelaterade frågor innebär att de kan anpassas individuellt till respektive krav.

Den robusta konstruktionen i högkvalitets stål garanterar en hög grad av funktionssäkerhet.                  Lansarna finns tillgängliga i en mängd olika material för att passa specifika processkrav.

Dysorna har sådan design att de kräver endast lite underhåll och kan snabbt rengöras eller bytas ut med minimal ansträngning.

Dyslansarna finns i många utföranden:

  • Skyddsrör för att öka livslängden vid högre temperaturer, höga dammbelastningar och aggressiva gaser
  • Expansionsfog eller packbox för expansionskompensation vid höga temperaturer
  • Kilfläns, standardfläns eller specialfläns
  • Växlingsanordning för att ändra insättningslängden
  • Förmonterade tillbehörssatser för anslutning av processmedier
  • Ytterligare specialanpassningar inklusive slitskydd, isolering, vattenkylning eller beläggning