Lechlers kvalitetsstyrningssystem

Sedan 1996 har Lechler haft kvalitetsstyrningssystem enligt gällande standard ISO 9001. Sedan 2007 har vi ett QM-system i enlighet med kraven i EU-direktiv 2014/34 / EU för enheter avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (ATEX). Förutom detta har Lechler även ett avtal med TÜV SÜD för korrekt ommärkning av produkter.

Lechler CertifikatLechler certifikat ISO 9001:2015 (vänster), EG-certifikat enligt EG-riktlinje 2014/34/EU för ATEX (mitten) sowie Umstempelvereinbarung (rechts).
Auditsoftware

Programvara för kvalitetsstyrning

Totalt fem interna revisorer som med stöd av en programvarumodul utför interna revisioner med jämna mellanrum för att kontrollera och kontinuerligt förbättra effektiviteten i vårt QM-system.