Lechler Mediebibliotek

Produkt- och informationsvideon

Lechler Mediebibliotek

Produkt- och informationsvideon

I vårt mediebibliotek hittar du tydligt kategoriserade demovideon om våra produkter och informationsvideon om olika ämnen:

Overview Lechler videos

Översikt på Lechler-videon

Funktionella videor från den allmänna industrin

Allmän industri – Funktionsvideon

Hur sprayar en flatstråle-, hålkons eller fullkonsdysa? Dessa videon förklarar funktionerna, spraybeteendet och sprayformen hos olika munstycken samt deras fördelar.

produktvideor industriell rengöring av tankar och utrustning

Allmän industri – Produktvideon för rengöring av tankar och utrustning

Lechlers dysor för rengöring av tankar och utrustning är det bästa valet för grundlig rengöring av alla möjliga typer av tankar. Produktfilmerna visar funktionerna och egenskaperna hos dessa dysor. Effektivitetsklasserna (EK 1 - 5) möjliggör ett snabbt och optimalt val av dysa beroende på typ av smuts.

Allmän industri – Spray drying

Allmän industri – Spray drying

För spraytorkning erbjuder Lechler DryMASTER-serien med sitt unika modulära koncept hundratals användningsmöjligheter inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Miljöteknik

Miljöteknik

Hur (av)monterar man dysor för gaskylning och gasrening? Eller hur fungerar dysor för denitrifikation och avsvavling av rökgaser? De här videorna visar hur man (av)monterar dysan och hur dysor och system för luftreningskontroll fungerar i allmänhet.

Videor från metallurgi

Metallindustri

Hur fungerar dysor för sekundärkylning eller betning och vilka fördelar erbjuder de? Dessa produktvideon visar hur dysorna sprayar vid olika parametrar.