Produkter för tillverkning av stål, aluminium och icke-ferritiska metaller

Lechler känner till de metallurgiska produktionsprocesserna och utvecklar den optimala lösningen för alla behov. Detta kan realiseras antingen med dysor som är speciellt utvecklade för dessa applikationer eller med dysor och system som utformats speciellt för en viss installation.

Lechler Produkter för tillverkning av stål, aluminium och icke-ferritiska metaller

Kontinuerlig processoptimering i samband med att förbättra produktkvaliteten, öka produktiviteten, minska energiförbrukningen eller minska utsläppen är i fokus för våra gemensamma insatser. Detta gäller särskilt sekundärkylning vid stränggjutning av stål, högtrycksglödskalsbrytning vid varm- och kallvalsning av stål och icke-ferritiska metaller, och dysapplikationer i processlinjer såsom betning.

Lechler Produkter för metallindustrin

Lechler tjänster för metallindustrin

Detta kan också vara intressant för er