Droppavskiljning inom metallindustrin

För att reducera process relaterade utsläpp

Inom hela järn- och ståltillverkningsindustrin samt inom aluminium- och icke-ferritiskametallurgin kan rökgaserna renas med våtskrubber. Dessa enorma mängder dimsuspensioner produceras som ett resultat och kan separeras – precis som på andra ställen i processkedjan.

Droppavskiljning inom metallindustrin

Sedan länge har Lechlers dysor och droppavskiljare bidragit till att minska utsläppen längs processkedjan och skydda anläggningskomponenter. Vi är mycket insatta i processerna inom metallindustrin och kan erbjuda skräddarsydda lösningar.

Installationer i ett koks släcktornInstallationer i ett koks släcktorn

Droppavskiljning inom metallindustin i praktiken

Uppgift

  • Undvikande av korrosion
  • Separering av fasta ämnen
  • Separering av vätska
  • Minskning av utsläpp
  • Gasrening

Fördelar

  • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
  • Separering av små droppar
  • Kompakt design även för höga gashastigheter
  • Låga tryckförluster
  • Skräddarsydda lösningar

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se