Lechlers droppavskiljare

Modulära, kompakta, kombinerbara och effektiva.

Lechler erbjuder ett brett utbud av olika separationsprofiler, som kan kombineras med varandra. Detta ger oss möjlighet att hitta den optimala lösningen för din uppgift. Fråga oss - vi hittar ett lämpligt droppavskiljarsystem för dina krav när det gäller effektivitet och utrymme. Ni kan använda vårt datainsamlingsblad för droppavskiljare för er förfrågan.

Översikt på Lechlers Droppavskiljar system

Droppavskiljare LTH 100

Droppavskiljare LTH 100

Droppavskiljarsystem med horisontellt gasflöde, finns i olika material. Universellt applicerbart beprövat droppavskiljarsystem.

Droppavskiljare LTH 100
Droppavskiljare LTH 500

Droppavskiljare LTH 500

Droppavskiljarsystem med horisontellt gasflöde, menat för trånga installationsförhållanden. Profilgeometri med vinklat inlopp och utlopp.

Droppavskiljare LTH 500
Droppavskiljare LTH 600

Droppavskiljare LTH 600

Högpresterande droppavskiljningssystem med horisontellt gasflöde för högsta krav. Lämplig för höga flödeshastigheter.

Droppavskiljare LTH 600
Droppavskiljare LTV 271

Droppavskiljare LTV 271

Droppavskiljningssystem för vertikalt flöde. Med standardiserade profilbredder. Bra separationsprestanda med låga tryckförluster.

Droppavskiljare LTV 271
Droppavskiljare LTV 300

Droppavskiljare LTV 300

Droppavskiljarsystem för vertikalt gasflöde. Med komplex profilgeometri för högsta separationsprestanda. Optimal för att klara stora vätskemängder.

Droppavskiljare LTV 300
Droppavskiljare LTV 400

Droppavskiljare LTV 400

Droppavskiljare för vertikalt flöde med hög variation. Anpassningsbar till olika driftkrav och förutbestämd för höga dammbelastningar.

Droppavskiljare LTV 400

Översikt över Lechlers droppavskiljarsystem

Droppavskiljare LTV 120 AA

Droppavskiljare LTV 120 AA

2-stegs droppavskiljarsystem med intregrerat rengöringssystem för installation på två nivåer.

Droppavskiljare LTV 120 C

Droppavskiljare LTV 120 C

2-stegs droppavskiljarsystem med intregrerat rengöringssystem för installation på en nivå. Detta system är optimerat för begränsade installationsutrymmen.

Droppavskiljare LTV 120 C

Droppavskiljare LTV 120 CR

3-stegs droppavskiljarsystem med intregrerat rengöringssystem för installation på två nivåer. Det första separationssteget består av horisontellt anordnade rör för förseparering och flödesoptimering.

Droppavskiljare LTV 120 + LTV 400

Droppavskiljare LTV 120 + LTV 400

2-stegs droppavskiljarsystem med intregrerat rengöringssystem för installation på två nivåer. Det första separationssteget består av LTV 400 som en plan separatornivå.

Droppavskiljare LTV 400

Droppavskiljare LTV 400

LTV 400 är ett universellt avskiljarsystem. Genom intensiva optimeringar i profilkonturerna uppnår LTV 400 höga separationsvärden, även utan extra avloppshjälpmedel för de separerade vätskorna. Den släta profilen har en mycket låg nedsmutsningstendens och är lätt att rengöra. LTV 400 kan vara en en- eller flerstegsmodell, med eller utan rengöringssystem.

Droppavskiljare LTV 271

Droppavskiljare LTV 271

LTV 271 är ett beprövat och välkänt avskiljarsystem. Dessutom är den övertygande genom sin problemfria hantering och den enkla anpassningsförmågan till konstruktionssituationen där den ska installeras. Användningen av våra valfria klippkontakter "Fix-Clip" förhindrar att paketerna glider isär.

Droppavskiljare LTV 300

Droppavskiljare LTV 300

LTV 300 kännetecknas av sin överlägsna separationsprestanda - även de finaste vätskedropparna - och en extremt hög separeringskapacitet. Den speciella profilgeometrin och det vinklade installationsläget säkerställer att de separerade vätskorna avlägsnas.

Droppavskiljare LTH 100

Droppavskiljare LTH 100

LTH 100 för horisontellt gasflöde är beprövat med dess mångsidiga applikations- och kombinationsmöjligheter. Minimal tryckförlust, hög hydraulisk avskiljningskapacitet och en låg nedsmutsningstendens gör LTH 100 till ett universellt installerbart droppavskiljarsystem, särskilt inom avfallsbehandling.

Droppavskiljare LTH 600

Droppavskiljare LTH 600

LTH 600 visar sin överlägsenhet genom sin höga hydrauliska separeringskapacitet. Den uppnår en hög grad av separation och är också lämplig för höga gasflödeshastigheter. Den används på alla ställen där temperatur eller korrosionsbeständigt stål krävs. De fina dropparna avlägsnas säkert och effektivt från det horisontella gasflödet.

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se