Droppavskiljarsystem

Lechlers droppavskljare förbättrar processoperationer

Droppavskiljare har länge spelat en viktig roll i många processoperationer och i gastvättanläggningar. Droppavskiljarna blir allt viktigare genom införandet av allt strängare miljöskyddsregler som kräver en drastisk minskning av de föroreningar som transporteras av gaserna som lämnar gastvättanläggningar.

Droppavskiljarsystem

Kraven gör det nödvändigt att installera högpresterande droppavskiljare, även om de genererar så litet tryckfall som möjligt. Detta stoppar även de finaste dropparna, ofta med en diameter mindre än 10 µm. Lechler har tillsammans med industrin och forskningsinstitut utvecklat en mängd droppavskiljare:

 • för att reducera föroreningar på befintliga anläggningar
 • i gasrenings anläggningar
 • inom kemisk industri
 • inom pappersmassa industrin
 • för luftbehandling och ventileringssystem
 • på riggar till havs
 • i kyltorn och i förångare
 • där de finaste dropparna måste separeras effektivt från vertikala gasströmmar

Eftersom var och en av dessa applikationer har individuella krav är Lechlers droppavskiljare skräddarsydda lösningar.

Lechler Droppavskiljarsystem

Våra produkter

Modulära, kompakta, kombinerbara och effektiva.

Lechlers droppavskiljarsystem kan kombineras med varandra, beroende på individuella krav i förhållande till effektivitet och utrymme.

Mera information Teknisk data (pdf, 599.38 KB)

Uppgifter

 • Avlägsnande av svavelföreningar
 • Skydd för komponenter downstream
 • Reducering av driftskostnader

Fördelar

 • Modulär design av systemen
 • Största separations efektivitet för stora väyskevolymer
 • Separering av små droppar
 • Kompakt design även vid höga hastigheter på gasen
 • Låg tryckförlust
 • Mer enhetlig flödesfördelning
 • Kan användas även vid stora mängder partiklar
 • Rengöring under drift
 • Leverans av heltäckande koncept
  • Dysor för avsvavling av rökgaser
  • Droppavkiljarsystem
  • Intergrerat rengöringssystem för droppavskiljarna

Kundanpassade droppavskiljarsystem

Det är nödvändigt att ha en god förståelse av processen där droppavskiljaren kommer att integreras samt en grundlig förståelse för de olika separationssystemens funktion och prestanda, då man designar och planerar droppavskiljare. Det är av stor vikt vid utformningen av en droppavskiljare att ha en förståelse för hur droppar genereras och hur de transporteras i ett gasflöde.

Vi har mer än 140 års erfarenhet av mätning och definition av droppar. Detta är en av anledningarna att Lechlers droppavskiljare har blivit viktiga element inom processteknik.

Droppavskiljaren kan tillverkas i en mängd olika utföranden av olika stål, plast eller aluminium. De levereras som installerings färdiga system eller enskilda lameller.

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse