Droppavskiljning inom kemiskindustri

För minimering av oönskade utsläpp

Droppavskiljare spelar en viktig roll i processteknik och kemiska anläggningar. De skyddar systemkomponenter, sparar energi, ökar produktionen och är en avgörande faktor då det gäller att hållbart minska oönskade utsläpp.

Droppavskiljning inom kemiskindustri

För detta måste droppavskiljare kunna separera även de finaste dropparna med en diameter på mindre än 5 mikrometer och samtidigt minimera tryckförlusterna. Detta är möjligt endast med effektiva separationssystem som fungerar på lång sikt även i mycket korrosiva miljöer och som sömlöst kan integreras i den befintliga installationen. Detta kräver i sin tur rätt material, en fördjupad förståelse för respektive driftprocess och naturligtvis även lämpliga droppavskiljare. Vi erbjuder allt detta från en enda källa.

Hölje med droppavskiljareTill vänster: Hölje med droppavskiljare för horisontellt gasflöde (Typ LTH 600) och agglomerator. Till höger: Droppavskiljare för horisontellt gasflöde (Typ LTH 600)."

Droppavksiljning inom kemiskindustri i praktiken

Uppgift

 • Gasabsorption
 • Kondensering
 • Demineralisering
 • Destillering
 • Förångning

Fördelar

 • Modulärt system
 • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
 • Separering av små droppar
 • Kompakt design även för höga gashastigheter
 • Låga tryckförluster
 • Hög korrosionsbeständighet
 • Användning även vid stora mängder fasta partiklar

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se