Denitrifiering i långa ugnar

Special applikation av SNCR processen

Långugnsteknik finns fortfarande i äldre cementfabriker särskilt i USA, Ryssland, Asien och Sydamerika. Men även i dessa länder tvingar allt lägre utsläppsgränsvärden anläggningar att vidta sekundära åtgärder för NOx-minskning av avgaser. För att minska kväveoxiderna i rökgaserna från sådana anläggningar måste ett särskilt injektionssystem eftermonteras. Endast på detta sätt kan reagensen bringas till det optimala temperaturintervallet inuti den roterande ugnen. Det praktiska genomförandet av denna process kräver en hög grad av teknisk kunskap och processkunskap.

Denitrifikation i lång ugn

Vår lösning

När det gäller anläggningar med konventionella långugnar är utmaningen framför allt att förverkliga ett spraysystem som lyckas behärska gränsytan mellan den stationära ventilen och den roterande ugnen. På grund av excentriciteten hos den långa ugnen rör sig centrum för ugnsinträdet under drift. Den flyttas ännu mer genom termisk expansion. Dessa faktorer och deras övervägande visar bara hur komplex uppgiften är.

En ytterligare utmaning är valet av material för dyslansen och andra komponenter i ugnen. Dessa roteras ständigt under eldningsfasen av det heta materialet i ugnen.

Leveransomfånget för dessa spraysystem täcker kundanpassad design och leverans av skidenheter, rörsystem för frikoppling av roterande och statiska komponenter, rörledningar i och på ugnen samt sprayrör inom långugnen.

Denitrifikation i lång ugn

Lechler har redan installerat mer än 15 insprutningssystem i USA som till och med ligger under de erforderliga utsläppsgränsvärdena och samtidigt uppfyller NH3 utsläpps kraven.

Förslag på produkter

Dyslansar och system för denitrifikation

Dyslansar och system för denitrifiering

För att uppfylla gränsvärden

Dyslansar och system för olika angivna gränser, som kan utökas modulärt för att uppfylla era specifika krav.

Läs mera Teknisk data (pdf, 4.10 MB)

Professionella rapporter

Högeffektiva SNCR-system
Högeffektiva SNCR-systemTidskrift Global CementDr. Ullrich SpeerLäs nu (pdf, 1 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Simulering med CFD

En process analys med stöd av CFD kan användas för att identifiera optimerings potentialerna. Ineffektiv drift, våta golv eller väggar och avlagringar hör till det förflutna.CFD simuleringar
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster