Droppaskiljning i marinindustrin

För bättre luft till havs

Inom skeppsbyggnad spelar droppavskiljare en viktig roll för att säkerställa överensstämmelse med miljölagar och skyddar även fartygssystem downstream. De används både i luftintagssystem som skydd mot regn och stänkvatten och även för behandling av avgaserna från motorerna. De spelar också en viktig roll för att bidra till koldioxidutsläpp inom sjöfartsindustrin.

Droppaskiljning i marinindustrin

Avsvavling genom våtskrubbning

På grund av de allt strängare gränsvärdena för svavelhalter och utvidgningen av utsläppskontrollerade områden har eftermontering av effektiva scrubbers nu också blivit en viktig förutsättning för ekonomisk drift av äldre fartyg.

Exempel på rökgasreningExempel på rökgasrening

Droppavskiljare för laddluftkylare

I tropiska klimat genererar insugningsluften till fartygsmotorerna upp till 200 ton kondensvatten per dag. Lechler droppavskiljare kan också separera så stora mängder och skyddar därmed förbränningskamrarna från skador på grund av vatteninträngning.

Droppavskiljare för laddluftkylareDroppavskiljarsystem för luftintag finns i många storlekar och skyddar på ett tillförlitligt sätt systemkomponenter mot korrosion och skador.

Droppavskiljning i marinindustrin i praktiken

Uppgift

  • Användning i våtscrubber för rökgasrening
  • Skydd för installationer downstream

Förmåner

  • Modulärt system
  • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
  • Separering av små droppar
  • Kompakt design även för höga gashastigheter
  • Låga tryckförluster
  • Jämnare flödesfördelning
  • Användning även vid stora mängder fasta partiklar
  • Rengöring under drift

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se