Droppavskiljare

För separering av flytande droppar från strömmande gasformiga medier såsom luft eller processgaser används droppavskiljarsystem som ett väsentligt funktionellt element i processteknik och gasrengöringsapplikationer. Strikt lagstiftning om miljöskydd kräver användning av kraftfulla droppavskiljare, som avlägsnar även de finaste dropparna med så lite tryckförlust som möjligt och minskar resthalten av föroreningar efter skrubberanläggningar. Lechler erbjuder kundanpassade droppavskiljarsystem som anpassas till individuella krav och klarar höga flödeshastigheter även vid låga installationsdjup.

Droppavskiljare

Förslag på produkter

Lechlers droppavskiljarsystem

Lechlers droppavskiljarsystem

Modulärt, kompakt, kombinerbart och effektivt

De olika Lechler droppavskiljarsystemen kan kombineras med varandra, beroende på individuella krav i förhållande till effektivitet och utrymme.

Mera Teknisk data (pdf, 5.22 MB)

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens inom energiproduktion kräver kostnadsminskningar och minimering av utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att processerna förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas därefter.Energiproduktion
Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling av rökgaser beror på dysor som garanterar drift under lång tid och tål extremt aggressiva miljöförhållanden. Med sina dyssystem erbjuder Lechler professionella och applikationsorienterade lösningar.Avsvavling (DeSOx)