Droppavskiljare

För separering av flytande droppar från strömmande gasformiga medier såsom luft eller processgaser används droppavskiljarsystem som ett väsentligt funktionellt element i processteknik och gasrengöringsapplikationer. Strikt lagstiftning om miljöskydd kräver användning av kraftfulla droppavskiljare, som avlägsnar även de finaste dropparna med så lite tryckförlust som möjligt och minskar resthalten av föroreningar efter skrubberanläggningar. Lechler erbjuder kundanpassade droppavskiljarsystem som anpassas till individuella krav och klarar höga flödeshastigheter även vid låga installationsdjup.

Droppavskiljare

Användningsområden

Droppaskiljning i marinindustrin

Droppaskiljning i marinindustrin

Lechler droppavskiljare i varvsindustrin för överensstämmelse med miljölagar, t.ex. för avsvavling genom våtskrubbning och för laddluftkylare.

Droppaskiljning i marinindustrin
Droppavskiljning inom kemiskindustri

Droppavskiljning inom kemiskindustri

Lechler droppavskiljare för att minimera oönskade utsläpp i processteknik och kemiska anläggningar.

Droppavskiljning inom kemiskindustri
Droppavskiljning inom pappersindustrin

Droppavskiljning inom pappersindustrin

Lechler droppavskiljare inom pappersindustrin för att optimera energieffektiviteten genom kemisk återvinning av använda råvaror.

Droppavskiljning inom pappersindustrin
Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin

Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin

Lechler droppavskiljare för överensstämmelse med stränga hygienkrav inom livsmedels- och bryggeri-industrin och för att öka processeffektiviteten.

Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin
Droppavskiljning inom metallindustrin

Droppavskiljning inom metallindustrin

Lechlers droppavskiljare för att minska processrelaterade utsläpp inom metallurgi och för att skydda miljön samt anläggningskomponenter.

Droppavskiljning inom metallindustrin
Droppavskiljning inom rökgas avsvavling

Droppavskiljning inom rökgas avsvavling

Lechler droppavskiljare för integrerande helhetslösningar med högpresterande dysor för rökgasskrubbning och droppavskiljare inklusive rengöringssystem.

Pisaroiden erotus savukaasujen rikinpoistossa
Droppavskiljning i vindkraftverk

Droppavskiljning i vindkraftverk

Lechler droppavskiljare för skydd av nedströms anläggningskomponenter i vindkraftverk och som en hållbar lösning för klimatskydd.

Droppavskiljning i vindkraftverk

Förslag på produkter

Lechlers droppavskiljarsystem

Lechlers droppavskiljarsystem

Modulärt, kompakt, kombinerbart och effektivt

De olika Lechler droppavskiljarsystemen kan kombineras med varandra, beroende på individuella krav i förhållande till effektivitet och utrymme.

Mera Broschyr "Droppavskiljare" (på engelska) (pdf, 4.57 MB)

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Energiproduktion

Energiproduktion

Miljökrav/konkurrens inom energiproduktion kräver kostnadsminskningar och minimering av utsläpp. Gasbehandlingssystem kan ge ett avgörande bidrag - förutsatt att processerna förstås i detalj och gasbehandlingen anpassas därefter.Energiproduktion
Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling av rökgaser beror på dysor som garanterar drift under lång tid och tål extremt aggressiva miljöförhållanden. Med sina dyssystem erbjuder Lechler professionella och applikationsorienterade lösningar.Avsvavling (DeSOx)