Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin

För överensstämmelse med strikta hygienkrav

Förångnings- och separeringsprocesser finns överallt inom livsmedels- och bryggeri-industrin. Det handlar inte bara om att uppnå ett högt produktutbyte här, utan också alltid om att säkerställa överensstämmelse med strikta hygienkrav.

Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin

Högpresterande droppavskiljare kan avsevärt öka effektiviteten i många processer – förutsatt att de har designats och konstruerats specifikt för respektive installation. Kontakta oss!

Sned droppavskiljare med reningssystem för horisontellt gasflödeSned droppavskiljare med reningssystem för horisontellt gasflöde

Droppavskiljning inom livsmedels- och bryggeri-industrin i praktiken

Uppgift

  • Förångning i juice och socker produktion
  • Destillerings processer
  • Produktion av dricksvatten

Fördelar

  • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
  • Separering av små droppar
  • Kompakt design även för höga gashastigheter
  • Låga tryckförluster

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se