Betning

Ju närmare man kommer det sista steget i en produktionsprocess desto viktigare är det direkta resultatet. Betningslinjen har därför en avgörande funktion i hela ståltillverkningskedjan.

Betningslinje

Vad du bör tänka på när du planerar

Material

Grunden för alla andra steg är att välja ett lämpligt material för dysor och tillbehör. Även dessa komponenters livslängd beror på materialet och i den atmosfär de används i. Tänk på att materialets kemiska beständighet beror mycket på de specifika driftsförhållandena (såsom temperatur, syrakoncentration, uppehållstid, mekanisk stress etc.).

Turbulensbetning

I turbulensbetnings sektionen måste dysorna ge en homogen vätskefördelning över hela materialbredden. Samtidigt ansvarar de för att skapa turbulens i betningsvätskan. Dyssprayen måste kontinuerligt tvinga den uppvärmda syran in i sprickorna i skallagret på bandet. Detta är viktigt för en effektiv betning och hjälper till att påskynda den kemiska processen vilket leder till en optimal kapacitet för hela linjen. Flatstråledysan uppfyller dessa krav. När det är möjligt bör ett förskjutet dysarrangemang föredras för att undvika linjära spraymönster på bandet. Vidare är optimal överlappning av intilliggande dyssprayer en grundläggande faktor när man definierar dysarrangemanget.

Sköljning

Sköljningen är helt avgörande eftersom den måste stoppa den kemiska reaktionen och förhindra överbetning. En effektiv sköljning med en lämplig dysinstallation har en betydande inflytande på det optimala resultatet. Områden med lägre sköljvattentäthet eller till och med mellanrum mellan sprayerna kan leda till allvarliga kvalitetsproblem. Därför är rätt val av dysa och arrangemang med en jämn vätskefördelning lika viktigt som bra underhållsarbete.

Dysarrangemang i betlinjeExempel på ett förskjutet dysarrangemang

Blow-off

Efter sköljsektionen ska vattnet blåsas bort från bandet. Normalt är detta ett jobb för tryckluftsdysor. Speciellt vid bandets kanter måste återstående sköljvattendroppar blåsas bort. Den flerkanaliga Whisperblast-dysan är speciellt utformad för att erbjuda maximal prestanda. Luftdysorna måste täcka hela sortimentet av möjliga bandkanter. Därför måste minsta och maximala bandbredd samt noggrannheten på den horisontella bandstyrningen beaktas.

Betlinje blow-offBlow-off på bandkanten med tryckluftsflerkanalsdysa

Sprayramper

Precision dysprayarna måste installeras noggrant på sprayramperna. Lechler kan tillverka kompletta sprayramper enligt era ritningar. Lechler kan tillverka sprayramper av stål och plast, enligt era specifikationer.

SprayramperSprayramper med skeddysor

Underhåll

Eftersom dysorna och tillbehören utsätts för tuffa arbetsförhållanden bör deras tillstånd kontrolleras regelbundet. Speciellt som dysorna utsätts för slitage, clogging eller skador. En sliten dysa kan inte längre uppfylla det höga funktionella kravet. Resultatet kan vara en ojämn total vätskefördelning och följaktligen en ojämn produktyta. Slitna eller igensatta dysor måste bytas ut kontinuerligt för att säkerställa optimal drift.

Underhåll betlinjeIgensatta dysornas inverkan på vätskefördelningen

Produkt översikt

Dysor för betningslinjer

Precision spraydysor för betningslinjer

För betningslinjer krävs dysor av högsta kvalitet för att optimalt stödja processerna i produktionen.

Mera Teknisk data (pdf, 5.77 MB)

Detta kan också vara intressant för er