Denitrifiering (DeNOx)

Professionell reduktion av miljöskadliga kväveoxider

Vid denitrifiering av rökgaser i cement- och kraftverk eller avfallsförbränningsanläggningar sprutas reduktionsmedel såsom ammoniakvatten eller urealösning in i gasströmmen. I denna process är det viktigt att generera ett optimalt droppspektrum och placera det så noggrant som möjligt in i det optimala temperatur området av gasen för att reaktionen skall ske. För detta ändamål erbjuder Lechler ett brett utbud av dyslansar med pneumatiska dysor och lämpligt injektionssystem för att på ett pålitligt sätt uppfylla de nödvändiga gränsvärden.

Denitrifikation (DeNOx)

Applikationer

Denitrifikation SNCR

SNCR processen

Vid selektiv icke-katalytisk reduktion av kväveoxider, sprayas reagensen direkt in i den heta rökgasen vid temperaturer på 950° – 1,050° C.

SNCR processen
Denitrifiering SNCR i långa ugnar

Denitrifiering i långa ugnar som en special applikation av SNCR processen

Kontrollerbar flerstegsinjektion för att säkerställa exakt SNCR-denitrifiering för anläggningar med optimalt temperaturintervall i den roterande ugnen.

Denitrifiering i långa ugnar
Denitrifikation SCR

SCR processen

Vid selektiv katalytisk reduktion av kväveoxider, sprayas reagensen vid temperaturer omkring 300 – 400° C och reaktion sker i katalysatorn.

SCR processen

Förslag på produkter

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Simulering med CFD

En process analys med stöd av CFD kan användas för att identifiera optimerings potentialerna. Ineffektiv drift, våta golv eller väggar och avlagringar hör till det förflutna.CFD simuleringar
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster