Support för Processteknik

För Processteknik erbjuder Lechler Engineering tjänster som sträcker sig från teknisk design och detaljteknik till driftsättning samt konsulttjänster som stödjer optimeringen av er anläggning och era processer. Mer effektivitet hjälper er att spara kostnader. Ni kan dra nytta av direktkontakt och färre kommunikationskanaler för att möjliggöra ett smidigt slutförande av ert projekt. Vi är er kompetenta partner för en snabb och okomplicerad problemlösning.

Lechler Support Miljöteknik

Översikt över Lechlers support för Processteknik

Engineering tjänster

Engineering tjänster

Vår erfarenhet för er framgång. Med vårt erfarna ingenjörsteam har ni en kompetent kontakt för ert projekt hela tiden - från teknisk design och detaljteknik till commissioning och byte av reservdelar och slitdelar.

Engineering tjänster
Fluid Dynamics process simuleringar

Fluid Dynamics process simuleringar

CFD-stödd processanalys identifierar optimeringspotentialer. Således undviks ineffektiv drift, våta golv och väggar eller avlagringar.

Fluid dynamics process simulering - Projekt: Contact-free evaporation