Exempel på applikationer inom olje, gas och petrokemiska industrin

Oavsett om det är fråga om precision eller bred täckning så stöder Lechler era processer. Tack vare vår djupa processförståelse är Lechler mycket mer än bara en dystillverkare. I själva verket kan vi hjälpa till att optimera effektiviteten i ett stort antal av era processer. T.ex. inom petrokemiska industrin från källan till raffinaderiet.

Upstream

Applikationer

– Brandbekämpning

– Dammkontroll

– Rengöring av lastbilar

– Skumkontroll

– Avdunstningsdammar

– Avloppsvattenkontroll

– Kylning av värmeväxlare

– Droppavskiljare

Midstream

Applikationer

– Injektion av korrosionshämmande ämne

– Lagerfettnings spray

– Brandbekämpning

– Injektion av tillsatsämne

– Kylning av lagringstankar

– Väteavskiljare

– Injektoin av biocid

– Injektion av Glykol

– Tank rengöring

– Injektion av metanol

– Tvätt av tågvagnar

– Droppavskiljare

Downstream

Applikationer

– FCC injektorer

– Destillerings sprayer

– Avskumning

– Vatten tvätt för Hydrotreater

– Packed tower cleaning

– Coker off gas cooling

– Desuperheating

– Sprayer för vattentvätt

– Kylning för kondenser

– Amine scrubber

– Kontroll av luftföroreningar

– Droppavskiljare

Lechler dysor och kundanpassade lösningar används inom många områden i den kemiska industrin

Exempel på applikationer inom den kemiska industrin och process industrin

Lechler dysor och skräddarsydda system

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se