Mätteknik

På Lechler lägger vi stor vikt vid rätt mätteknik. Endast pålitlig detektering av alla funktionella parametrar kan göra en dysa till en precisionsdysa. Detta är anledningen till att vi använder ett stort antal testbänkar som är skräddarsydda för respektive produkts tillämpningsområde. Detta gör att vi kan dokumentera parametrarna som är relevanta för den specifika dysapplikationen, vilket hjälper oss att utveckla den optimala dysan. För våra kunder betyder det: tidsbesparingar, kostnadsminskning och planeringssäkerhet.

Lechler Mätteknik

Dysor används i många olika applikationer. Detta resulterar i olika krav på dysorna. Ett av dessa krav är rätt sprayform lämplig för respektive process. Vår tekniska förmåga i våra egna laboratorier och anläggningar gör att vi kan utföra noggranna mätningar för att optimera dysorna och förbättra deras effektivitet.

Sprayformer och tekniska möjligheter

Lechler Spraykaraktisering

Spraykaraktisering

Skräddarsydda sprayar för specifika applikationerSpraykaraktisering
Lechler Laboratorium och övriga anläggningar

Laboratorium och övriga anläggningar

Högteknologi i våra egna anläggningar - Lechlers utvecklings- och teknikcenterLaboratorium och anläggningar