Spraykaraktisering

Skräddarsydda sprayer för specifika applikationer

Det finns många goda skäl till varför våra produkter är framgångsrika. En sak är mycket viktig: Vi vet vad vi gör innan vi gör det. Lechler har många möjligheter att beskriva sprayer som är skräddarsydda för en specifik applikation.

Lechler Mätteknik spray karaktisering

För att välja och optimera sprayegenskaperna som är lämpliga för Er applikation är ett tillförlitligt uttalande angående nedan nämnda parametrar avgörande. Uppgifterna som samlas i våra laboratorier är grunden för varje utvecklingsteg som vi utför.

Parametrar för bestämning av den optimala spraykarakteristiken

Lechler Spraykarakteristik - Droppar

Droppar

För att registrera droppstorlekar och hastighetsspektra använder vi en PDA (Phase Doppler Anemometer) och även en avbildningsmetod baserad på Shadowsizing Principle.

Med hjälp av dessa state-of-the-art optiska metoderna mäts hastigheterna och diametrarna för de sprayformande dropparna samtidigt och utan att komma i kontakt med dem. Den data som erhålls med denna metod utgör grunden för systemets design av dysa och är en värdefull grund för dysutveckling.

Mera information:

Lechler Spraykarakteristik - Anslagskraft

Anslagskraft

Mätningen av fördelningen av anslagskraften på slagytan, de så kallade stötarna, ger information av grundläggande betydelse.

Kunskapen om effekterna är mycket viktig för utformningen av glödskalsbrytningsdysor/system och för optimering av dysor för alla typer av rengöringsoperationer.

Mera information:

Lechler Spraykarakteristik - Vätskefördelning

Vätskefördelning

Genom att bedöma den lokala volymfördelningen är det möjligt att göra ett optimalt arrangemang av flera dysor tillsammans. Den jämna fördelningen av den sprayade vätskan är av särskild betydelse i många sprayoperationer. Vi har utvecklat speciella procedurer som ger snabba och reproducerbara testresultat med elektronisk bildbehandling.

Resultaten är dokumenterade och tillgängliga för våra kunder för planering och konstruktion. Detta säkerställer i förväg att Lechlers dysor i praktiken uppfyller de prestandakrav som krävs.

Mera information:

Lechler Spraykarakteristik - Sprayvinkel, Tryck och Flöde

Sprayvinkel, tryck och flöde

Flöde och sprayvinkel bestäms av trycket och viskositeten hos mediet som ska sprayas. Mätningen av tryck och flöde sker med största precision och med hjälp av mätinstrument som har hög nogrannhet.

Sprayvinkeln bestäms optiskt omedelbart efter dysutloppet. När sprayavståndet ökar är detaljerna i spraybredden eller spraydiametern mer lämpliga beroende på sprayavståndet. Beroende på trycket påverkar bland annat friktionsförluster spraybanan och därmed storleken på den applicerade ytan.

Mera information

Lechlers Center för utveckling och teknik

Laboratorium och anläggningar

Lechler drar nytta av att ha ett högteknologiskt laboratorium och mätutrustning.

Vårt utvecklings- och teknikcenter erbjuder allt som dysutvecklare drömmer om med en yta på mer än 600 m².

Laboratorium och anläggningar