Avfalls förbränning

För avfallshantering utan skadligt avfall

Lechler har ett brett utbud av dysor och gasbehandlingssystem. Avfallsförbrännigsanläggningar måste ha speciella reningssytem för rökgaserna, så att miljöskadliga ämnen inte kommer ut i atmosfären. Med ett omfattande sortiment, som inkluderar enstaka dysor och kompletta gasbehandlingssystem, har Lechler rätt lösning för att stödja processerna, från processanalys till en kundanpassad lösning. Vi kan simulera era flödesvärden i en CFD simulering. Tillsammans med vårt gasbehandlingssystem kan vi garantera att ni får en säker och pålitlig process. Kontakta oss för mer information.

Avfalls förbränning

Översikt över applikationer i avfallsförbränningsanläggningar

Lechler-tillämpningar i en överblickInjektion med munstycken med klusterhuvud för att minska dammturbulensen vid lossning och hantering.Atomisering av vätskeformad ammoniak för icke-katalytisk reduktion av kväveoxider.Borttagning av frätande vatten som samlas upp i avfallsbunkern med hjälp av atomisering.Borttagning av återstående vätskor från våt skrubbers med hjälp av atomisering.Atomisering av suspension för separation av HCI.för våt rökgas avsvavling.Atomisering av suspension för separation av SO<sub>2</sub>.Atomisering av vätskeformad ammoniak för katalytisk reduktion av kväveoxider.Atomisering av vätskeformad ammoniak för katalytisk reduktion av kväveoxider.Gaskyltorn (GCT) </br> DeSOx-sprayabsorbent </br> DeSOx CFB <br/> Byte av roterande förstoftare

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Applikationer

Denitrifiering (DeNOx)

Denitrifiering (DeNOx)

Avsvavling (DeSOx)

Avsvavling (DeSOx)

Gaskylning

Gaskylning

Droppavskiljning

Droppavskiljare