SCR processen

Selektiv katalytisk reduktion

En hög separations effektivitet med selektiv katalytisk reaktion (SCR) är möjligt att uppnå endast med hjälp av en katalysator. På grund av den höga koncentrationen av damm kräver en sådan lösning speciella försiktighetsåtgärder för att hålla effektiviteten hög och katalytavfallet lågt. Reagensen tillsätts just före katalysatorn med dyslansar in i det rätta temperaturfönstret för reaktionen.

Denitrifikation SCR

Vår lösning

Beroende på kundens processdesign tillhandahåller Lechler lämpliga dyslansar och vid behov även injektionssystemet.

För att säkerställa fullständig avdunstning på kort avstånd, har Lechler utvecklat pneumatiska dysor med extremt fina droppspektrum och nogrann kontrollerbarhet. 1AW-dysan uppnår dessa krav galant och har redan visat sig fungera i denna applikation.

Förslag på produkter

Düsenlanzen und Systeme für die Entstickung

Dyslansar och system för denitrifiering

För att uppfylla gränsvärden

Lechler dyslansar och system för olika angivna gränser, som kan byggas på modulärt för att möta era specifika krav.

Läs mera Teknisk data (pdf, 3.31 MB)

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se

Dessa applikationer kan också vara av intresse

Simulering med CFD

En process analys med stöd av CFD kan användas för att identifiera optimerings potentialerna. Ineffektiv drift, våta golv eller väggar och avlagringar hör till det förflutna.CFD simuleringar
Lechler Engineering

Lechler Engineering - Hjälper dig till processoptimering

Våra erfarna ingenjörsteam erbjuder Er kompetens - från teknisk design till driftsättning samt utbyte av reserv- och slitdelar.Engineering tjänster