Välkommen till Lechler

Europas nr. 1 i sprayteknik

Välkommen till Lechler

Europas nr. 1 i sprayteknik

Då det gäller precisionsdysor och dyssystem talar allt för Lechler. Med en så bred och betydande förståelse för branschen och med över 140 års utvecklingserfarenhet förstår vi sprayteknik som ingen annan. Och med förstklassig kvalitet och en nära kundrelation implementerar vi dem också.

Vätskor. Former. För framsteg.

Presentation av Lechler: Lechlers film om företaget.

Kontinuerlig förbättring motsvarar vår filosofi. Redan från början har vi utvecklat våra produkter och marknader - och vi tänker på lång sikt. Som ett familjeägt företag är vi övertygade att om produkter, kundrelationer och medarbetarnas lojalitet fortsätter kommer alla att gynnas. Mer detaljerad information finns i vår broschyr om företaget.

»Longevity and quality are always good business. Who only lives as a result of wear, wears down their customers. We prefer to convince through performance, know-how and a long-term partnership.«Prof. Walter H. Lechler (1942 – 2018)Aktieägare och verkställande direktör

Ledning

Lechlers ledningsgrupp (från vänster till höger): Matthias Schneider (Chef Försäljning & Marknadsföring), Heiko Wehmhöner (Ekonomichef, Controlling & Inköp), Patrick Muff (Verkställande Direktör/CEO), Peter Heß (Fabrikschef).

Lechler – Innovationsledare inom dysteknik sedan 1879

1879Grundat år
Lechler Stiftelse & Lechler familjAktieägare
MetzingenHuvudkontor
785Anställdaglobalt
10Miljoner EuroKapital
1,65Miljarder KronorOmsättning (2022)
11Dotterbolagöver hela världen
45.000Specifika produkteri Lechler sortimentet
10En miljon dysor produceratper år
Lechler i hela världenGlobal marknadsledare. Tysk teknik – Europas nr 1.

Avdelningar

General Industry

Industri

Agriculture

Lantbruk

Metallurgy

Metallindustri

Environmental Technologies

Processteknik

Utvecklingshistoria

Utveckling och historia

Lechler är grundat 1879 som ett familjeföretag. Sedan dess har vi utvecklat och tillverkat precisionsdysor och dyssystem för industriellt orienterade applikationer. Idag, är Lechler innovationledaren i dysteknik med 785 anställda globalt.

Utveckling och historia

Vårt ansvar

Engagerad i framgång. Till garanterad kvalitet. Till tillförlitlighet. För hållbar inriktning utöver kortsiktig framgång. Säkerhet, ärlighet, förtroende och stabilitet - dessa värderingar lever hos Lechler, vilket framgår av den höga lojaliteten hos medarbetarna och de långvariga kundrelationerna.

Ansvar
Föreningar

Föreningar

Gemensamt utvecklade, erkända industristandarder är viktiga för Lechler. De hjälper oss att säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster. Dessutom ger kunskapsutbytet med föreningar oss inspiration för våra egna uppgifter och ger insikter om framtidsrelevanta industriella ämnen.

Föreningar
Engagemang

Engagemang

LECHLER STIFTELSEN är grundad 1928 som Paul Lechler Stiftelsen i Stuttgart. Idag stödjer det välgörande, religiösa och värdiga syften. Fokus ligger på omedelbart stöd av behövande med årligen ändrade tematiska prioriteringar.

Engagemang
Lechler Kvalitetslöfte

Vårt kvalitetslöfte

Högsta kvalitet är en självklarhet för oss. Lechlers kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och står för en kontinuerlig kvalitetsmedvetenhet i hela företaget. Även hela kundservicen är en del av kvalitetshanteringen på Lechler.

Uttalande om kvalitetspolicy
Lechler Corporate Compliance

Våra värden

Lechler Corporate Compliance förmedlar våra värderingar och understryker vårt sociala ansvar. Nyckelelement i Lechlers företagskultur är ärlighet och öppenhet samt transparent kommunikation med vår miljö. Vi har dokumenterat detta i vår uppförandekod.

Karriär på Lechler

Ansvariga uppgifter med mycket personligt ansvar, innovativa produkter och attraktiva utvecklingsmöjligheter - detta erbjuder Lechler dig som anställd i en uppskattande atmosfär.