Droppavskiljning inom rökgas avsvavling

För integrerande helhetslösningar

Tack vare införandet av våt rökgasavsvavling har det varit möjligt att på ett hållbart sätt minska utsläppen under de senaste decennierna och uppfylla även stränga miljökrav. Vi är stolta över vårt bidrag till denna prestation. För det är framför allt här som det är möjligt att se fördelarna med att överväga droppar från produktion till separering.

Droppavskiljning inom rökgas avsvavling

De högsta separeringsresultaten kan endast uppnås genom en kombination av mycket slitstarka och korrosionsbeständiga dysor gjorda av kiselkarbid med skräddarsydda droppavskiljare. Vi erbjuder därför ett samordnat helhetskoncept med effektiva dysor för rökgasrening samt matchande droppavskiljare med integrerat reningssystem. Vi levererar droppavskiljare i olika material och utföranden för att möta era krav.

Tvåstegs droppavskiljningssystemTvåstegs droppavskiljningssystem med integrerat rengöringssystem är särskilt lämpliga för trånga installationsförhållanden (överst till höger: LTV 120 C, nere till höger LTV 400)

Droppavskiljning inom rökgas avsvavling i praktiken

Uppgift

 • Avlägsnande av svavelföreningar
 • Skydd av downstream installationskomponenter
 • Minskning av driftskostnader
 • Ökad drifttid för anläggningen

Fördelar

 • Högsta grad av separation för stora vätskemängder
 • Separering av små droppar
 • Kompakt design även för höga gashastigheter
 • Låga tryckförluster
 • Jämnare flödesfördelning
 • Användning även med stora mängder fasta partiklar
 • Rengöring under drift
 • Låga restvätskemängder

Kontaktuppgifter

Lechler NordenTelefon +46 18167030info(at)lechler.se