Valskylning

Optimal valskylning inom varm och kallvalsning

I metallbearbetningsprocessen i varm- och kallvalsverk genereras värme genom friktion och deformation i den mekaniska formningen av rullande material. Som ett resultat är effektiv kylning av valsarna såväl som det omgivande valsområdet nödvändigt för formningsprocessen för att säkerställa stabila valsningstemperaturer och effektiv värmekonvertering eller -avlägsnande. Målet är således att tillhandahålla en enhetlig homogen kylning över valsbredden med en enhetlig, acceptabel värmefördelning.

Valskylning

Grunderna för effektiv och ekonomisk valskylning är ett optimerat dys- och ramparrangemang. I valsningsprocessen är den viktigaste aspekten genereringen av värme genom friktion och deformation i valsgapet.

De viktigaste aspekterna är:

  • Bibehålla homogena, stabila valstemperaturer runt omkretsen och tvärs över valsbredden
  • Att skapa optimal termisk krona och minimal temperaturdifferans mellan övre och undre arbetsvals med optimal värmeutvinning

På grund av de nuvarande kraven på valsverk att bearbeta mycket tunnare tjocklekar från tjockare inkommande varmbandstjocklekar är större reduktioner nödvändiga på enskilda valspar. Sådana höga reduktioner vid en nominell bredd resulterar i ett större kontaktområde med motsvarande högre valskraft, friktion och värmeproduktion.

Dessa större reduktioner i kombination med kravet på att producera ett bredare utbud av materialtvärsnitt med ett mer varierat utbud av mjukare och hårdare material resulterar också i allt större utmaningar då det gäller kontrollen av valstemperatur och effektiv överföring / extraktion av värme.

ValskylningSymmetriskt arrangemang av övre och nedre valskylning

Hur man uppnår en homogen kylning

Att skapa en enhetlig homogen kylning över valsbredden med en enhetlig och acceptabel värmefördelning (inga gradienter) är det yttersta målet när det gäller kylning. Detta säkerställer att man minimerar det universella problemet med efterkyld form vid återrullning på coil. Ett väl designat kylsystem med goda driftsförhållanden uppnår flera viktiga mål:

  • Maximal värmeöverföring med minimal förbrukning av kylmedel
  • Symmetriska värmeprofiler på arbetsvalsarna (minimal värmegradient)
  • Kontrollerade termiskakronor
  • “Normal” konstant valstemperatur
  • Ingen temperatur skillnad mellan övre och nedre arbetsvals
  • Se till att valsböjningssystemet hålls inom gränsvärdena genom att bibehålla lämplig termisk kronhöjd och symmetri
ValskylningIcke önskvärda temperaturgradienter på arbetsvalsen (vänster). Övre och undre rampen är parallella med arbetsvalsarna (höger).

Översikt över produkter

Dysor för valskylning

Dysor för valskylningsprocesser

Vare sig det är fråga om varm- eller kallvalsning – Lechler erbjuder dysor och system för att öka produktkvaliteten och effektiviteten.

Mera Teknisk data (pdf, 2.44 MB)
Dyssystem för valskylning

Dyssystem för selektiva valskylningsprocesser

System och ventiler för selektiv valskylning. Lechlers SELECTOSPRAY system kan användas i kombination med alla tillgängliga formkontrollsystem på marknaden. Dys / ventilzonerna i SELECTOSPAY systemet matchar formvalsens zonindelning.

Mera Teknisk data (pdf, 3.96 MB)

Mera information om valskylning

Thermische Studien zur Walzenkühlung

Termiska studier av valskylning

Valskylningssystemet är direkt avgörande för produktkvalitet och produktivitet vid processjusteringar. Lechler kan ge support med termiska studier.

Teknisk data (pdf, 189.70 KB)

Tekniska rapporter

Walzenkühlung: General aspects of roll cooling for hot & cold rolling mills
Walzenkühlung: General aspects of roll cooling for hot & cold rolling millsFachbericht aus SEAISI Quarterly Journal (SQJ) 2014, 43, 2; 49-56Hubertus WenigLäs nu (pdf, 1 MB)
Walzenkühlung: Fundamentals of roll cooling and control of flatness at primary cold reduction
Walzenkühlung: A quantitative study into the comparative efficiency of flat jet and full fone spray nozzles when applied to the application of work roll cooling
Walzenkühlung: Flatness and profile the problems that can exist in the design of the spray actuators
Walzenkühlung: Flatness and profile the problems that can exist in the design of the spray actuatorsContribution paper für The Institute of Materials, Minerals and Mining, Achieving Profile & Flatness in Falt Products, Austin Court, Birmingham (UK), 2006David TuckerLäs nu (pdf, 904 KB)
Walzenkühlung: Parameters for effictive roll cooling
Walzenkühlung: Parameters for effictive roll coolingConribution paper für Saruc Southern African Roll Users Conference, Emuleni Conference Centre Vanderbijlpark, South AfricaJürgen FrickLäs nu (pdf, 977 KB)

Detta kan också vara intressant för er