SELECTOSPRAY

Skräddarsydda valskylningssystem

Förutom ett brett utbud av spraydysor erbjuder Lechler decennier av erfarenhet till metallindustrin, särskilt inom området planering, installation och service på valskylningssystem. Det är därför vi ser oss själva som en kompetent partner för optimering av valsningsprocesser. Våra skräddarsydda SELECTOSPRAY-system blev ett oumbärligt ställdon för formkontroll, som på ett tillförlitligt sätt korrigerar asymmetriska bandformsdefekter och stödjer böjning av arbetsvalsen. Beviset: över 500 installerade SELECTOSPRAY valskylningssystem.

Lechler SELECTOSPRAY

Dyssystem och ventiler för selektivvalskylning

SELECTOSPRAY är ett anpassningsbart system för selektiv valskylning. På grund av olika krav på plats kan det inte finnas någon "one size fits all" ventillösning – utan en som passar för ert valsverk.

Tack vare automatiseringarna som utvecklats specifikt för SELECTOSPRAY-system drar ni nytta av mer flexibilitet och anpassningsförmåga. Lechler erbjuder styrventiler för olika applikationsscenarier:

 • pneumatisk (Modulax och Mini Modulax TS)
 • elektropneumaatisk (Modulax DSA och Mini Modulax DSA)
 • fullt elektrisk (EVA och Mini EVA)

Lechler komplementerar sitt sortiment med:

 • robusta styrslanganslutningar som klarar tuffa miljöförhållanden
 • SELECTOSPRAY ramper – skräddarsydda och gjorda av stål för att säkerställa maximal robusthet i tuffa miljöer
 • ett modulärt servicekit som håller ert företag igång
SELECTOSPRAY systemVarje Lechler SELECTOSPRAY-system består av sprayramper, styrslangarna samt tillhörande styrskåp.

Principen för selektiv valskylning med SELECTOSPRAY

För att uppnå noggrann kylningskontroll är valsen "uppdelad" i zoner, som var och en har kylvätska noggrant applicerad på sig av ventilstyrda spraydysor. Var och en av zonsprayerna kan manövreras oberoende av de andra antingen manuellt, med tryckknappskontroll, halvautomatiskt av en PLC eller automatiskt i samband med ett formkontrollsystem.

SELECTOSPRAY-systemet kan användas i kombination med vilket som helst av de formkontrollsystem som finns tillgängliga för närvarande, varvid valszonindelningen är dimensionerad för att exakt matcha den för den aktuella formdoseringsvalsen. Zonbredder för både automatiserade och manuellt styrda system finns tillgängliga, bredder i allmänhet är mellan 25 mm och 100 mm.

SELECTOSPRAY-system i detalj

SELECTOSPRAY ramp (närbild)

SELECTOSPRAY ramperna

 • Skräddarsydd sprayramp konstruktion
 • Prefabricerade standard komponenter
 • Robust svetsad stål konstruktion, smidd vid behov
 • Tillämpning av de senaste 3D-designprogrammen
 • Flöde och sprayvinkel är utformade för placeringen av rampen
 • Sprayramperna har symmetrisk kylning för övre och undre vals i valsparet
 • Konstruerad och tillverkad för alla valskonfigurationer
Lechler kontrollslangar

Robusta styrslangar

Robusta slanganslutningar som klarar de tuffa förhållandena i valsverk.

Yttre designen på slangen:

 • Flätat stål över inre stålskal
 • Slangändar av stål ger skydd mot höga stötbelastningar

Snabb och lätt anslutning:

 • Kan högtryckstvättas på plats
 • Självjusterande system för att koppla loss pneumatiska/elektriska anslutningar för enkelt underhåll
SELECTOSPRAY pneumatiska system: Modulax TS och Mini Modulax TS

SELECTOSPRAY pneumatiska system:
Modulax TS och Mini Modulax TS

Egenskaper:

 • 2 : 1 kylvätska/lufttryckförhållande
 • 4 stora vätskeinlopp för laminärt flöde
 • Helt utdragbar från rampens framsida

Fördelar:

 • Effektiv kylning med ovala sprayar
 • Minskade stilleståndstider tack vare enkelt underhåll
 • Enkel integration tack vare användning av standard verksluft

Förmåner:

 • Ingen el i verket – enkelt underhåll
 • Kontamineringstolerant – kan användas med emulsion
 • Fungerar med verksluft – ingen extra kompressor krävs

Ytterligare tekniska detaljer

SELECTOSPRAY elektropneumatiska system: Modulax DSA och Mini Modulax DSA

SELECTOSPRAY elektropneumatiska system:
Modulax DSA och Mini Modulax DSA

Egenskaper:

 • 2 : 1 kylvätska/lufttryckförhållande
 • 4 stora vätskeinlopp
 • Endast en rörlig del, Delrin kolven
 • Elektropneumatisk aktivering
 • Kan förses med dysblock eller den självjusterande laxspårsfixeringen från SELECTOSPRAY dyssortimentet
 • Enkelt helt borttagbar från framsidan av rampen
 • Solenoidventiler placerade direkt bakom ventilen

Fördelar:

 • Långlivade läpppackningar med låg friktion
 • Testad till över 20 miljoner cykler
 • Solenoid skydd i rampen
 • Indikator för synlig packningsskada
 • Kostnadseffektiv ersättning
 • Separering av luft och kylvätska genom en sekundär skyddsbarriärpackning

Förmåner:

 • Snabb reponstid – redo för pulserande läge
 • Kontamineringstolerant – kan användas med emulsion
 • Fungerar med verksluft – ingen extra kompressor krävs

Ytterligare tekniska detaljer

SELECTOSPRAY electriska system: EVA och Mini EVA

SELECTOSPRAY electriska system:
EVA och Mini EVA

Egenskaper:

 • Fullständigt kabelfri
 • Självjusterande, vilket säkerställer en perfekt anslutning varje gång
 • Klassledande flödesförmåga
 • Pulsfrekvens upp till 5 Hz
 • Fungerar vanligtvis vid 52 mm centrum (50 mm valfritt).
  • 52/50 mm centrum = EVA
  • 26/25 mm centrum = Mini EVA
 • Stålkonstruktion
 • Lång livslängd och lätt att underhålla
 • Kan förses med dysblock eller Lechler SELECTOSPRAY dyssortimentet

Fördelar:

 • Ingen styrluft behövs
 • Stora öppningar för ett laminärt flöde och ett stabilt spraymönster, ger effektiv och exakt valskylning
 • Lätt och helt utdragbar från framsidan av rampen
 • Rampen behöver inte tas ut ur valsverket

Förmåner:

 • Snabb reponstid – kapabel för pulserande läge
 • Sluten vid felläge – passande för lättantändliga vätskor
 • Temperaturområde upp till 120 grader C – lämplig för heta sprayer

Ytterligare tekniska detaljer

Lechler SELECTOSPRAY tjänster

Lechler SELECTOSPRAY tjänster

Vi håller ert företag igång

Med vårt modulära service-erbjudande för SELECTOSPRAY valskylningssystem stödjer vi er i planering, underhåll, service eller reparation av er anläggning – skräddarsydd efter era individuella behov.

SELECTOSPRAY tjänster

Våra fyra pelare för er framgång

Fördjupad processförståelse
Fördjupad processförståelse
 • Lechler har konstruerat hundratals selektiva valskylsystem i valsverk för stål-, aluminium- och icke-ferritiska metaller
 • Stort antal konventionella valskylsystem i varm- och kallvalsverk omarbetade
Omfattande design- och testmöjligheter
Omfattande design- och testmöjligheter
 • Lechler använder toppmoderna metoder för att reproducera er individuella situation och köra igenom olika optimeringsåtgärder genom t.ex. Computational fluid dynamics (CFD), finita elementanalys (FEA) eller termisk modellering och spraysimulering
 • Identifiering av de mest effektiva lösningarna utan att behöva störa de pågående processerna
Stort produkturval
Stort produkturval
 • Komplett dysprogram för alla spraytillämpningar inom metallindustrin med specialmunstycken gjorda av en mängd olika material för stränggjutning, valskylning, glödskalsbrytning och bandbearbetning
 • Att uppnå optimala resultat med lägsta möjliga mängd energi och vätska
 • Att reducera produktionskostnaderna och anläggningens CO2 utsläpp
Världsomfattande närvaro
Världsomfattande närvaro
 • Produktion i Tyskland, Kina, USA, Indien och Ungern
 • Stöd till valsverksoperatörer under hela livscykeln – från planering och driftsättning till underhåll och modernisering

SELECTOSPRAY – Ytterligare information

Broschyr SELECTOSPRAYSELECTOSPRAY tjänster