SELECTOSPRAY

Selektiv valskylning

SELECTOSPRAY – ställdon för formkontroll. Den korrigerar pålitligt asymmetriska formfel på bandet och stödjer böjning av arbetsvalsar.

Hittills har mer än 475 Lechler SELECTOSPRAY valskylningssystem installerats globalt i kallvalsverk för stål-, aluminium- och icke-ferritiska metaller samt i varmvalsverk och aluminiumverk.

Selectospray® Spritzbalken

Principen

För att uppnå nogrann kylreglering är valscylindern "uppdelad" i zoner, sprayas varje zon nogrannt med kylvätska med MODULAX-ventilstyrda spraydysor. Var och en av zonsprayerna kan manövreras oberoende av de andra antingen manuellt, med tryckknappskontroll, semi automatiskt av en PLC eller automatiskt i anslutning till ett formkontrollsystem.

SELECTOSPRAY-systemet kan användas tillsammans med alla tillgängliga formkontrollsystem, varvid valszonerna är dimensionerade för att matcha den berörda formmätningsrullen. Zonbredder för både automatiserade och manuellt styrda system finns tillgängliga, bredderna är i allmänhet mellan 25 mm och 100 mm.

SELECTOSPRAY-systemet innehåller sprayramper, styrslangar och ett kontrollskåp.

SELECTOSPRAY® Principen

Lechlers kompetens och expertis

Viktigast för alla valskylningsapplikationer är hur sprayerna träffar valsytan. En effektiv och exakt fotavtrycksgeometri är det grundläggande kravet för att skapa en jämn kylning för övre och nedre arbetsvalsar och tvärs över kylområdet vilket resulterar i en optimal värmebortföring över spraykylningsområdet på valsen.

När Lechler designar en sprayramp, riktas sprayerna så att det inte blir störningar eller att de skapar heta och svala band i intilliggande kylzoner. Dysornas flöden och sprayvinklar tas med i beräkningen inklusive sprayrampens positioner i verket för utformningen av de optimala dysoffset och anslagsvinklarna för att uppnå bästa värmeöverföring.

Selektiva, individuellt designade valskylningssystemSelektiva, kundspecifika valskylningssystem

Lechler SELECTOSPRAY ventiler

Den beprövade Modulax-ventilkonstruktionen finns i tre olika varianter:

 • Pneumatiskt styrd med solenoiden i kontrollskåpet utanför verket
 • Elektro-pneumatiskt med solenoiden direkt ansluten (DSA)
 • Elektriskt styrd (EVA)

Alla ventilversioner har mycket stora ingångsportar för kylvätska. Ventilen är lätt att ta bort från rampens framsida och skyddas av själva rampen. Alla ventiler har flatstråledysor med fixerad riktning.

Lechler SELECTOSPRAY® Ventiler

SELECTOSPRAY – System och ventiler för selektiv valskylning

SELECTOSPRAY® sprayramper

SELECTOSPRAY sprayramper

 • Kundanpassade sprayramper
 • Monteringsfärdiga standardkomponenter
 • Robust svetsad stålkonstruktion, smidd vid behov
 • Tillämpning av de senaste 3D-designprogrammen
 • Volymflöde och sprayvinkel utformad för positionering av rampen
 • Sprayramperna har symmetrisk kylning för övre och nedre valsen i valsparet
 • Konstruerad och tillverkad för alla valskonfigurationer
SELECTOSPRAY®- kontrollskåp

SELECTOSPRAY kontrollskåp

 • Styrskåpens utformning beroende på ventiltyp
 • Skåpen är skräddarsydda in-house
 • Fastkopplad från fjärr-I / O - typiskt Siemens
 • Wago I/O enhet är valfri
 • Gränssnitt med Profibus DP / Ethernet TCP / IP etc. digitala gränssnitt
SELECTOSPRAY® Pneumatiska luftslangar

SELECTOSPRAY Pneumatiska luftslangar

 • Robust flätad stål med luftlinjer inneslutna i ett inre spiralformigt stål skal
 • Pneumatiska slangar tillverkade för Modulax och Mini Modulax ventilerna
 • Typer: 21-way, 30-way, 44-way
 • Ø 4 mm luftlinjer för 21-way, 30-way och 44-way
 • IP67 för slangens slutända
 • Viktiga lokaliseringsarmaturer som säkerställer korrekt slangriktning
 • Kundanpassade Lechler produkter
Elektriska Styrslangar

SELECTOSPRAY Elektriska Styrslangar

 • Robust flätad stål med PTFE kablar inneslutna i ett inre spiralformigt stål skal
 • Elektriska slangar tillverkade för DSA och EVA ventilerna
 • Typer: 108-way, 64-way, 46-way
 • IP67 för slangens slutända
 • Viktiga lokaliseringsarmaturer som säkerställer korrekt slangriktning
 • Kundanpassade Lechler produkter
SELECTOSPRAY®-MODULAX

SELECTOSPRAY MODULAX

 • Vätske- till lufttryck förhållande 2:1
 • Stora tvärsnitt
 • Verkets tryckluft kan användas
 • Enkel design, bara en rörlig del som är kolven
Elektro-pneumatisk ventilmanövrering (DSA)

Elektro-pneumatisk ventilmanövrering (DSA)

 • Varje ventil har sin egen dedikerade solenoid direkt ansluten
 • Kortare reaktionstider
 • Luft för pilotoperationen matas av ett enda rör direkt in i huvudet och är direkt tillgängligt när den elektriska solenoiden aktiveras
 • Solenoider kan levereras antingen som normalt öppna eller normalt stängda
Elektrisk ventilmanövrering (EVA)

Elektrisk ventilmanövrering (EVA)

 • Speciellt i valsverk där valsolja eller kerosen används som kylvätska och utan behov av tryckluft
 • Stora öppningar för ett laminärt flöde och en stabil spray

SELECTOSPRAY – Mera information

Broschyr SELECTOSPRAY (pdf, 5.54 MB)