TankClean program

Perfekt tillförlitlig planering – TankClean simuleringsprogram

Att planera en ren tank kan vara en utmaning. Många tankar har inbyggd utrustning såsom t.ex. omrörare och/eller bafflar som kan skapa sprayskuggor. Huruvida en viss dysa kan rengöra alla ytor i tanken på ett tillförlitligt sätt under dessa förhållanden kan inte bestämmas med säkerhet på grundval av enbart en visuell inspektion.

TankClean program

Med vårt nya och unika TankClean program kan vi hjälpa er att hitta den optimala lösningen för rengöringen av din tank. För att göra detta återskapar vi tankgeometrin i programmet och simulerar sedan sprayoperationen. Alla Lechlers tankrengöringsdysor kan simuleras - från den statiska spraybollen till den kraftfulla rengöringsmaskinen. Resultatet av simuleringen dokumenteras och tillhandahålls i en PDF- eller videofil. Simulering med TankClean kan redan användas som grund för optimal rengöring i planeringsfasen av nya tankar, men är också lämplig för att optimera befintliga tankrengöringsprocesser.

Vår unika service – er individuella fördel

Planeringssäkerhet
PlaneringssäkerhetVi hjälper er att planera er tankrengöringslösning för att säkerställa rengöring utan luckor.
Processsäkerhet
ProcesssäkerhetTack vare realistisk och individuellt anpassad processimulering kan vi erbjuda er individuella lösningskoncept.
Processoptimering
ProcessoptimeringGenom att simulera befintliga rengöringsprocesser kan vi visa er optimeringspotentialerna för dessa processer.
Kostnads- och tidsbesparingar
Kostnads- och tidsbesparingarSimulering gör det möjligt att upptäcka eventuella problemområden innan slutdefinitionen av rengöringskonceptet. Detta gör det möjligt att avsevärt minska antalet tids- och kostnadskrävande praktiska rengöringstester.

TankClean program användargränssnitt – tydlig och intuitiv

TankClean program användargränssnitt

Steg 1

Individuell anpassning av tankgeometrier och inbyggd utrustning.

TankClean program användargränssnitt

Steg 2

Val av rätt tankrengöringsdysor.

TankClean program användargränssnitt

Steg 3

Realistisk simulering av rengöringsprocessen.

TankClean program användargränssnitt

Steg 4

Dokumentation av simuleringsresultaten, inklusive ytterligare planeringshjälpmedel.

Produkt demonstrations video (på tyska)

Simulerings program av Lechler för simulering av tankrengöringen – tydlig och enkel att använda.

Kontaktuppgifter

Är ni intresserade av en simulering av er tankrengöring? Fråga er kontaktperson för mer information eller ring oss. Vi hjälper er gärna med att planera din tankrengöringslösning.info(at)lechler.se