Tankrengöringsdysor

Lechler dysor för rengöring av tankar och utrustning.

Lechler Tank and Equipment Cleaning

Översikt över typer

Statisk

Statiska spraybollar roterar inte och kräver därför väsentligt större mängder vätska. De används främst för att skölja tankar.

Statisk

Fritt roterande

Rengöringsvätskan driver dyshuvudet med speciellt placerade dysor. De snabbt upprepade stötarna tar bort beläggningen. Detta resulterar i optimal rengöringseffektivitet vid låga tryck i små till medelstora tankar.

Fritt roterande

Kontrollerad rotation

Det roterande huvudet är drivet av vätskan. Här används en turbin med en intern växel för att kontrollera rotationen. Detta försäkrar att hastigheten förblir på det optimala området även vid högre tryck. Dropparna, som bildas, är större och slår i tank väggen med en högre hastighet. Dessa roterande rengöringsdysor uppnår därför en ännu högre kraft, vilket är särskilt viktigt för stora tankar.

Kontrollerad rotation

Kontrollerad rotation runt två axlar

Rengöringsvätskan driver en intern växel med hjälp av en turbin så att sprayhuvudet roterar runt två axlar. Punktstråledysorna, som är monterade på sprayhuvudet, producerar mycket kraftiga strålar. Dessa strålar sveper hela tankytan med ett förprogrammerat, modelspecifikt mönster under en spraycykel. Detta kräver en viss cykeltid. Dessa modeller genererar största kraften och är därför ideala för mycket stora tankar och de svåraste rengöringsuppgifterna.

Kontrollerad rotation runt två axlar
Tankrengöringsdysor – Perfekt tillägg

Perfekt tillägg

Olika tillägg finns tillgängliga för att klara speciella uppgifter och installationssituationer. Infällbara, väggspolande rengöringsmunstycken finns här, liksom sensorer och adaptrar.

Perfekt tillägg

Videor tankrengöringsdysor